Rapport från Kommunstyrelsen 2012-12-05

  • Inläggskategori:Rapport

Förmiddagen innan det egentliga KS-mötet upptogs av en workshop om arbetet med översiktsplanen, med särskild inriktning på skola, vård, omsorg och kultur (delvis). KS-ledamöterna blandades med förvaltningschefer och andra anställda. Två grupper samlades kring varsitt bord med en stor bebyggelse- och servicekarta . Samma karta som använts tidigare för diskussioner om vilka orter som (ska) växer och hur prioriteringarna kan se ut. Frågeställningarna kretsade kring: Vilka är vi?, Vart ska vi?, Vad vill vi? och Måste vi välja? Utgångspunkten var helheten, kommunens bästa, alla medborgares bästa. Översiktsplanen ska sträcka sig till 2040, med ett delmål 2025, men med möjlighet till ständig uppdatering. Tanken är att vi ska måla med en bred pensel för att nå breda överenskommelser och göra rätt prioriteringar.

I en kreativt faktaförmedling fick vi siffror på befolkning, elevunderlag, service, status på lokaler, osv. ”Byarna” det handlade om var, förutom huvudorten Simrishamn, Skillinge, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, Sankt Olof och Kivik. Vi resonerade om byarnas karaktär och speciella förutsättningar. T.ex. – det civila samhällets engagemang är högt i Sankt Olof och de kreativa och kulturella näringarna blomstrar i Hammenhög. Skolbyggnaderna är bäst där det är minst barn. De särskilda boendena (ålderdomshemmen) är för små för att det ska vara ekonomiskt effektivt. Vilka ska bort och var ska det till nya? Elevunderlaget är för litet för att bära alla byskolor. Var gör vi vad?

Det fattades inga som helst beslut men synpunkter som framfördes skrevs ner. Processen fortsätter och vi inom Fi Österlen har möjlighet att skicka in synpunkter och kommentarer löpande. Störst påverkansmöjlighet fram till i slutet på februari. Sedan ska en första skiss ut på remiss.

Fi Österlen kommer att fortsätta den här framtidsdiskussionen under vår egen fortbildningshelg på Furuboda den 26-27 januari och jag har försäkrat mig om att vi kommer att ha tillgång till samma underlag som idag presenterades för KS. Eftersom Fi Österlen dessutom har ambitionen att sammanföra detta med framtagandet av Fokusområden (processen är försenad och beslut kommer att tas på KF i februari) , då som underlag för kommande budget, så blir det garanterat en både späckad och spännande helg.
Det egentliga KS-mötet innehöll inga kontroversiella frågor. Höjningen av VA-taxan föreslogs av majoriteten och S att bli mindre än vad samhällsbyggnadsnämnden föreslagit. Efter att vi fått en ordentlig genomgång av problemen på VA-sidan och behovet av underhåll, investeringar och personalökning klargjorts såg jag ingen anledning att ifrågasätta nämndens bedömning. Jag röstade alltså (ensam) för den större höjningen, precis som Fi Österlens representanter i nämnden gjort tidigare. Att M och S kör över sina egna representanter i facknämnden verkar inte vara något problem. För de som kör över alltså…

Vid pennan Gudrun Schyman