Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-08

  • Inläggskategori:Rapport

Kultur- och fritidspolitisk målsättning lagd på is

Jag skulle vilja påstå att en kultur- och fritidspolitisk vision och ett handlingsprogram var den viktigaste frågan för oss när vi tillträdde Kultur- och fritidsnämnden. Den största frustrationen vi, Camilla Backman och jag, bar med oss som kulturaktörer in i det kommunalpolitiska arbetet, var att det inte verkade finnas några visioner eller några genomtänkta långsiktiga mål, kort sagt någon uttalad politisk vilja. Vi upptäckte dock ganska snart att det ju faktiskt finns en kulturpolitisk målsättning för kommunen, klubbad 2002 i KF, men att den inte används (liksom flera andra styrdokument…) då den betraktas som förlegad. Det kan vi väl i och för sig hålla med om, även om där finns passager som faktiskt betonar vikten av allas lika rätt till kultur, tillgänglighet för alla och annat vi mer än gärna skriver under på och som nuvarande majoritet inte gärna vill ska stå i några målformuleringar.

Redan på vårt första möte började i alla fall arbetet med att få till stånd ett nytt styrdokument. Det har gått oerhört trögt, även om alla har varit med på det, och nu skulle ett utkast från förvaltningen diskuteras igen. Ett utkast som i ärlighetens namn var oerhört urvattnat och som vi inte riktigt visste hur vi skulle gripa oss an. Plötsligt insåg vi att det kanske inte alls var någon bra idé med ett nytt dokument! Det har just antagits en vision för hela kommunen och även om själva visionen – Kontrasten i en levande kommun gör alla dagar bättre – kanske inte är så mycket att hänga i julgranen, så innebär det i alla fall ett helt nytt sätt att arbeta med målstyrning. Förhoppningen är att detta ska leda till ett större helhetstänkande. Så kanske är det faktiskt färre styrdokument som gäller och att man i stället använder sig av dem man skapar! Jag yrkade alltså, till hela nämndens och förvaltningens förvåning, på att lägga arbetet med ett nytt kultur- och fritidspolitiskt styrdokument på is, vilket ingen vände sig emot.

”Bidragsregn” över våra föreningar …

… som det formulerades i Ystads Allehanda. Det låter ju som om att kommunen minst sagt är oerhört generös när det gäller kultur- och fritidsbidrag. Sanningen är den att i och med majoritetens allmänna nedskärningar har budgeten för bidragen minskat från 3 096 000 kr. till 2 771 000 kr. d.v.s. med 325 000 kr.

Under mötet skulle vi fördela arrangörs- och kulturbidrag. Här infinner sig återigen “styrdokuments-frustrationen” för min del. Bidragsbestämmelserna är oerhört röriga och praxis är dessutom att man gör ständiga undantag för att reglerna inte främjar det man vill med bidragen. (Nämnden har dock som mål att ändra på reglerna, EFTER att ett ny vision med handlingsprogram var på plats. Det ska vi nu istället försöka få till stånd så snabbt som möjligt!) Dessutom finns det övergripande mål för bidragsgivningen, som man tidigare inte har motiverat sina prioriteringar utifrån. Men vi har faktiskt fått gehör för vårt tjat! För första gången fick vi en beredning med förslag på fördelning motiverat utifrån det övergripande målen.

Kulturbidragspotten för 2013 sattes till 330 000 kr och det har kommit in ansökningar på 370 000 kr. Förvaltningens förslag var att fördela 230 000 kr av dessa. Vi ville fördela 300 000 kr och föra över 30 000 kr till arrangörsbidrag och yrkade på att ÖSKG (Östra Skånes Konstnärsgille) skulle få 150 000 kr i stället för 100 000 och att Gylleboverket skulle få 20 000 kr. Detta fick vi dock inget gehör för. Gylleboverket är en ny och för kommunen oerhört viktig arena för samtidskonst, där man arbetar med ett deltagarperspektiv, med ett medvetet jämställdhetstänkande och med konstnärliga uttryck som inte har en självklar plats någon annanstans. De föll tyvärr utanför ramarna bl.a. p.g.a. att de är en ekonomisk och inte en ideell förening, som det står att man måste vara när det gäller kulturbidrag. Problematiskt tycker jag…

Potten för arrangörsbidrag är i år 481 000 kr och fördelas vid två tillfällen samt löpande för ansökningar under 20 000 kr. Nu skulle vi ta ställning till de ansökningar som kom in 15 augusti. Här hade vi större framgång med våra yrkanden. Hela nämnden utom moderaterna gick med på att ge Simrishamns Riksteaterförening 140 000 kr istället för 110 000 kr! Det betyder att 400 000 kr är fördelade och endast 81 000 kr återstår till nästa ansökningstillfälle den 15 februari. Men 100 000 kr återstår i potten som var avsatt för kulturbidrag, som inte delas ut förrän nästa år igen. Dessa kan användas till arrangörsbidrag.

Vid pennan Charlotte Elm Ravn, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden