Rapport från medlemsmöte med besök från Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne 2012-10-22

  • Inläggskategori:Rapport

Monica Andersson från Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne var inbjuden för att berätta om deras verksamhet.
Brottsoffer- och Kvinnojouren är något unikt för hela landet eftersom ALLA som berörts av någon form av våldshandling kan få hjälp och verksamheten delas mellan de 5 kommunerna i sydöstra Skåne (Ystad-Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-Skurup).
Detta viktiga arbete drivs till 90 % av ideella krafter. Alla som arbetar som stödpersoner får en utbildning som gör det möjligt att på bästa sätt hjälpa till t ex med skyddat boende, följa med som stöd vid ev rättegång, stöd vid kontakt med myndigheter, ge råd och inte att förglömma bara finnas där…

Den senaste tiden har Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne upplevt en markant ökning av telefonsamtal till verksamheten, därför är det av stor vikt att det finns medborgare som vill engagera sig i detta viktiga arbete.
2011 tog 435 personer kontakt med verksamheten i år räknar man med att den siffran kommer att ha stigit markant.

De flesta av oss var nog övertygade om att ett skyddat boende fanns vid behov, men så är INTE fallet!
Uppvaktning hos kommunalrådet Kristina Jönsson i Ystad har inte lett till någonting… än!
Eftersom behoven att hjälpa kvinnor och män i utsatta lägen inte minskar borde det vara av största vikt för alla de fem kommunerna att gemensamt göra ALLT för att underlätta för Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne genom att snarast erbjuda en passande lokal för deras verksamhet. Enligt Monica Andersson är det viktigt att lokalen finns i närheten av Ystad.

Slutligen ligger det en hel del i det Monica så riktigt påpekade att ”utan ideella krafter lär nog Sverige stanna!”.

Vid pennan,
Ingmarie Jacobsen