Rapport från Kommunfullmäktige 2012-08-27

  • Inläggskategori:Rapport

Budget baserad på en ohelig politisk allians.

Höstens första kommunfullmäktigemöte upptogs i princip av ett enda ärende – budgeten. Den skulle ha tagits av fullmäktige innan sommaren men efter kohandel mellan S och M så blev beslutet (då) att skjuta på den fram till nu. Skälet var att siffrorna i prognoserna var osäkra. Därför fanns det anledning att förvänta sig både säkra siffror och ett tydligt budgetförslag med förklaringar till både besparingar och satsningar samt med utvecklade konsekvensanalyser av den föreslagna ekonomiska politiken.

Men icke! Varken majoritetens härförare, i form av kommunalrådet Anders Johnsson, eller det socialdemokratiska oppositionsrådet, Karl-Erik Olsson, fyllde siffrorna med kött och blod. Bägge talade om att detta är en ”snäv” budget men påstod att kommande besparingar ändå skulle ge ökad effektivitet och kvalitet i kommunens verksamheter. Detta trots att besparingarna på socialnämnden fått dess ordförande, Stefan Lamme, M, att göra en särskild protokollsanteckning om de ödesdigra konsekvenserna av de föreslagna besparingarna. Han valde också att utebli från mötet. Och Centerpartiets ledamot i kommunstyrelsen, Karl-Göran Svensson, tidigare ordförande i BUN, har ifrågasatt hela budgetprocessen efter kraftiga nedskärningsförslag inom BUN:s område.

Den mer än vanligt bräckliga majoriteten behövde alltså socialdemokraterna för att betryggande få igenom budgeten. Och socialdemokraterna behöver uppenbarligen den borgerliga majoriteten för att kunna klistra på sig etiketten ”ansvarsfull”. Till skillnad från Fi då, som ju S numera tycker utgör en så oroande riskfaktor att man känt sig tvungen att ta fram det tunga antikommunistiska artilleriet i insändare i Ystads Allehanda under sommaren.

På våra frågor om konsekvenserna av att medvetet lägga underfinansierade budgetar på så vitala områden som socialförvaltningen och skolans område fick vi inga svar. I stället fick vi frågan om konsekvenserna av den skattehöjning vi/Fi föreslagit. Och den var enkelt att svara på. Vi höjer skatten med 50 öre. Det blir i runt 100 kronor mer i månaden för en genomsnittlig inkomst i Simrishamn. Vi tror att många är beredda att betala det för att få en bra skola med tillräckligt med personal, mindre barngrupper inom förskolan, byskolorna kvar, gymnasiet kvar, högre löner till lärarna, bättre skolmat, mer personal inom äldrevården, fasta heltidsanställningar med löner som det går att leva på, utbildningssatsningar för nattpersonal, biblioteksfilialerna öppna, satsning på samtidskonsten, särskild satsning på unga arbetslösa, pengar till samhällsbyggnadsförvaltningen så vi får planer för bostadsbyggande, osv. osv. Simrishamn ligger på plats 55 (ungefär) när det gäller kommunalskatt. Det finns ingen anledning att vi ska konkurrera som lågskattekommun. Tvärtom ska vi konkurrera med kvalitet! Vi måste upp ur nedskärningsträsket om vi ska få liv i kommunen och kunna uppfylla vår vision om ett Simrishamn som växer!

Argumentationen för våra satsningar och det faktum att vi i princip motsätter oss ytterligare besparingar (särskilt inom SN och BUN) har ni sett i tidigare dokument (på hemsidan). Vår ökning (från i våras) på BUN innebär (förutom de satsningar vi tidigare bestämt) ett nej till slentrianmässiga besparingar p.g.a. demografin och ett utrymme för satsningar på höjda lärarlöner. Det här betyder att vår budget låg över majoritetens för alla centrala nämnder;
– Samhällsbyggnad + 2,7 miljoner
– Kultur och fritid + 1 miljon
– BUN + 4,5 miljoner
– Socialnämnden + 7,5 miljoner
– Ungdomssatsning + 1,5 miljoner (fanns förra året, har nu av majoriteten stoppats in i en redan underfinansierad SN-budget, accepterar vi inte)

Vi/Fi fick ett svar på frågan om hur M och S med öppna ögon kan gå in med underfinansierade budgetar från början. Svaret var: – Det brukar alltid hända något positivt på slutet av året så det gör det nog nu också!

Va!? Visst – det har varit så att prognoserna har slagit fel åt ”rätt” håll flera gånger men det kan knappast vara stommen i en seriös budgetbehandling! Men så resonerar alltså de som styr här i kommunen och i denna fråga är både moderater och socialdemokrater överens. Det kan vara bra att komma ihåg när vi får se konsekvenserna av besparingarna framöver. Det kan också vara bra att inför framtiden komma ihåg att det alltid finns ett alternativ!

Vid pennan Gudrun Schyman