Rapport från Kommunstyrelsen 2012-08-15

  • Inläggskategori:Rapport

Den bräckliga borgerliga majoriteten och socialdemokraterna lägger en gemensam budget!

Fast dagens kommunstyrelsemöte började med att kommundirektören pratade korv. Hon tog upp turbulensen kring den sexistiska korvbilden och berättade bakgrunden (som kanske de flesta av oss redan vet); på en privat promenad tog en kvinna som också är anställd som genuspedagog på 10% en bild av bilden, la den på sin Facebook-sida och skrev ”otidsenligt – eller hur?” under bilden. Hon blev uppringd av en Ystads Allehanda-journalist som frågade om det var ok att hon skrev om den och journalisten ringde också upp en av de huvudansvariga pedagogerna, Britten Dehlin, för en kommentar. Britten Dehlin uttalade sig ganska måttfullt och menade att det naturligtvis var en otidsenlig bild som väl knappast passade in i en kommun som aktivt arbetar med jämställdhet.

Ystads Allehanda-artikeln fick det till att hon ”rasade” mot bilden och sedan var cirkusen igång. Kommundirektören menade att tjänstemännen gjort vad de skulle (trots semestertider) och kunde inte/ville inte ha synpunkter på bristen på politiskt handlande. Vilket jag förstås hade och som jag dessutom framfört i en artikel i YA. Hur som helst kommer den här händelsen att påskynda den diskussion som nu finns om en media strategi (beslut finns om att kommunen ska utarbeta en samlad mediestrategi, efter ett yrkande från Fi). Den politiska ledningen, i det här fallet Anders Johnsson och Karl-Erik Olsson, försvarade sitt agerande med att de inte skulle ge sig in i debatten eftersom det här på inget sätt berörde det jämställdhetsarbete som pågår i kommunen. Vilket naturligtvis var just det som de borde ha sagt, högt och tydligt, just i den situation som uppstod, också för att försvara sin egen personal, som nu istället blev måltavla för både påhopp och grova hot i kommentarsfält och via mail. Kommunledningens insikter i mediedramaturgin är (enligt min mening) otroligt begränsade så en kommande diskussion kan bara leda framåt!

Den viktigaste politiska beslutsfrågan på dagens möte var annars budgeten. Det budgetunderlag som redan tidigare varit svåröverskådligt blev nu än mer rörigt eftersom en del nya uppgifter tillkommit sedan juni. De ramar som låg för beslut säger inget om besparingar eller satsningar framåt och på fråga från mig om hur de resonerar fick jag svaret att det är nämnderna som sedan avgör hur de vill prioritera inom ramen. Jag ville gärna höra hur partierna resonerat för att komma fram till ramarna men jag fick inget svar. Däremot visade det sig att den borgerliga majoritetens förslag nu får stöd av socialdemokraterna. De lägger alltså en gemensam budget till Kommunfullmäktige, förutsatt att inga siffror ändrar sig under de kommande veckorna. Majoriteten behöver verkligen S:s stöd för det visade sig att Stefan Lamme, M, ordförande i socialnämnden, inte ville ställa sig bakom förslaget. Han menade att socialnämnden får för lite (2,5 miljoner har lyfts över till BUN) och att det inte kommer att hålla. Besparingar blir kännbara. Han la en särskild protokollsanteckning om detta på mötet. Jag föreslog att han skulle instämma i Fi:s budgetförslag i stället! Carl-Göran Svensson, C, ville göra samma sak när det gällde BUN:s budget men kom inte med någon protokollsanteckning. Vi får se vad han säger på KF.

Socialdemokraterna gör alltså gemensam sak med majoriteten och fortsätter nedskärningspolitiken. En oväntad utbetalning av försäkringspengar, 8 miljoner, ställs till KS förfogande och det kommer att täcka upp en del av underskotten 2012. En räddare i nöden (igen!) men samtidigt en möjliggörare för majoriteten, och S, att slippa att ta de politiska konsekvenserna av ett bräckligt budgetarbete.

Varför går S ihop med majoriteten? Min gissning är att S gör bedömningen att oppositionsrollen inte passar dem särskilt bra. S hamnar i skuggan. Inför valet 2014 ser det bättre ut för dem om de kan framstå som ansvarsfulla  medarbetare till majoriteten och på det viset höja sin trovärdighet som ledning för kommunen. En sådan strategi skulle ligga i linje med deras utfall mot Fi den senaste tiden. Om det nu överhuvudtaget finns någon strategi…

Hur som helst måste både majoriteten och S kunna motivera sina budgetsiffror på Kommunfullmäktigemötet. Vi/Fi ska kräva på svar på frågor om vilka besparingar de tänker sig, vilka konsekvenser det får och vilka satsningar de vill göra. Det blir ett spännande möte den 27 augusti!

Vid pennan Gudrun Schyman