Rapport från Kommunstyrelsen 2012-06-26

  • Inläggskategori:Rapport

Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. 

Va!?! Ni kanske tror att jag inte är riktigt klok? Eller att jag skojar? Nej ingetdera. Faktum är att detta är sedan ikväll den Vision som ska vara vägledande för det  framtida arbetet i Simrishamns kommun. Jag har skrivit om det förut och jag säger det igen – vi kan tugga i oss det här för vi får så mycket annat som kan göra allt så mycket bättre!

Genom visionspaketet har vi äntligen fått papper på att det krävs en ordentlig uppdelning mellan vad politiken ska göra och vad de anställda ska göra. Vi har klargjort att det är politiska (mätbara) mål som ska styra hur pengarna fördelas (budgeten) och vi har fått en början på en process som kan leda till högre politisk medveten och en mer utvecklad demokrati. Ju tydligare politiken blir desto fler kan vara med och diskutera. Politiker ska säga VAD som ska göras och anställda ska förklara HUR det ska gå till. Politiker ska besluta om målen och har det yttersta ansvaret. Personal ska utföra det som beslutats.

Ett exempel: är politikerna överens om att ha byskolorna kvar så får skolledare och rektorer organisera så att kvalitetsmålen uppfylls i enlighet med den nya skollagen och politikerna får se till att ha en budget med utrymme för kostnaderna som krävs.  Att det inte fungerat så vet vi och det blev än tydligare i kväll när BUN:s ordförande Margareta Nilsson, C,  deltog i en interpellationsdebatt. MP hade efterfrågat hennes visioner om skolan och hon svarade undanglidande att det behövs en långsiktig stabilitet, att vi tyvärr fastnat i formfrågor, att en anpassning av antalet skolor måste komma förr eller senare och att det inte går att säga att byskolorna ska bevaras om det går ut över innehållet. Hon menade också att vi politiker ska vara väldigt försiktiga med att föra fram s.k. professionella synpunkter. Hon fick flera frågor om preciseringar men besvarade inga. Vilka ”vi” har fastnat i formfrågor, vilka politiker för fram ”s.k.” professionella synpunkter och var står egentligen majoriteten när det gäller byskolornas framtid? Fler frågor än svar alltså. Vallöftena verkar vara låååångt borta. S deklarerade i alla fall att deras beslut ligger fast – inga byskolor ska stängas under mandatperioden. Men sedan då? Satsningar kan inte vara kortsiktiga. Vi har val igen 2014. Fem års framförhållning är väl det minsta man kan begära?

I alla fall – den här typen av velande i politiken finns det nu möjlighet att sätta stopp för OM alla håller sig till det regelverk som utarbetats inom ramen för visionsarbetet. Blir det så blir det bättre. Därför gillade vi/F! läget (med några få förslag till ändringar) när Visionen klubbades igenom.

Men hur göra visionstexten mer attraktiv? En spännande tonsättning kanske?

Vid pennan Gudrun Schyman