Rapport från Kommunstyrelsen 2012-06-13

Budget – var god dröj…

Budget – var god dröj… Så kan man kanske sammanfatta en del av dagens möte med kommunstyrelsen. Det gällde framför allt budgeten. Enligt den planering som gjorts för länge sedan skulle kommunstyrelsens möte i första hand handla om budgeten. Alla partier skulle redovisa sina förslag. Ett majoritetsförslag skulle läggas fast och sedan gå till Kommunfullmäktige (25 juni) för beslut. Trogna läsare av F!:s hemsida har sett att vi/F! arbetat ambitiöst, ansvarsfullt och framtidsinriktat med vårt budgetförslag (som lämnades in redan i måndags). Nu var vi förväntansfulla och nyfikna på hur de andra partierna skulle få ihop det. Men vi blev alltså snuvade på konfekten för det lades inga förslag.

Den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna hade pratat ihop sig om att avvakta till augusti med beslut i budgeten. Jag frågade naturligtvis varför och den skruvade förklaringen var att det finns stor osäkerhet kring underskotten i BUN ( och delvis också i socialnämnden). Jaha. Precis som om det inte har funnits det tidigare år. Då har man struntat i osäkerheten och litat till att prognoserna nog varit fel och att det löser sig. Visst har det varit turbulent med avsatt BUN-nämnd men eftersom de flesta partier valde att sätta in sina gamla ledamöter igen (märkligt förfarande!) så har ju inte kontinuiteten gått förlorad. Snarare är det besvärande med en kontinuiteten som innebär att man har svårt för att fatta beslut.

Nu måste det till beslut kring skolorna om vi ska kunna motivera barnfamiljer att bo kvar och attrahera nya att flytta in. Vill vi ha byskolorna kvar måste vi satsa och vill vi ha ett gymnasium kvar så måste vi satsa. Långsiktigt. Det skulle ha behövts besked om budgeten innan sommaren för att det skulle bli bra förutsättningar för planeringen skolorna till hösten.

Nu visade det sig dessutom att ombyggnaden av Österlengymnasiet skulle bli väldigt mycket dyrare än man tänkt (budgeterat 25 milj men projekteringen visade redan nu på kostnader runt 42 miljoner, det kostar att göra kontor av klassrum) och tillsammans med osäkerheten kring gymnasiets framtid blev beslutet att ”frysa” ombyggnadsplanerna ett år. Säkert ett klokt beslut i och för sig men också talande för hur det blir om/när man inte kommer till skott och vågar fatta långsiktiga beslut.

Senaste veckan har det surrat av rykten kring vem som pratar med vem i budgetprocessen (faller den borgerliga majoriteten samman, ska sossarna tar kommunrådsposten med stöd av ÖP, FP, C och KD?) men kanske är det rent av så att de borgerliga och socialdemokraterna tänker sig en samlad insats? I augusti får vi svar.

I alla fall har vi just nu anställt en ny förvaltningschef för BUN, Bo Kristoffersson, och förhoppningsvis kan ha bidra till en positiv utveckling när han tillträder i höst.

Vid pennan: Gudrun Schyman

Stäng meny