Fi presenterar egen budget

Nu presenterar vi vårt förslag till budget för 2013. Det bygger på en budget i balans, med ett överskott på strax under 4 miljoner. Genom en skattehöjning på 50 öre förstärks kommunens budget med 16 600 000 kronor. Det motsvarar cirka 100 kronor mer skatt i månaden för en genomsnittlig lön i kommunen. Förutom att vi bestämt avvisar föreslagna besparingar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna, föreslås  nya satsningar. Aktuella områden är  bl.a. Jämställdhet, Näringslivet, Planarbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningen, en satsning på samtidskonst, successivt ökad personaltäthet inom förskola och äldreomsorg och en särskild utbildningsinsats för personal som jobbar natt.

Under en lång följd av år har det ekonomiska resultatet för Simrishamns kommun slutat i överskott. Prognoser har slagit fel åt rätt håll och det har inte sällan ”räddat” nämnder från att ta itu med röda siffror. Nu har den utvecklingen bromsats upp och det kräver ett större allvar i budgetarbetet, parat med en lyhördhet inför den utveckling som pågår.

Stäng meny