Rapport från Kommunfullmäktige 2012-05-28

  • Inläggskategori:Rapport

Flera Fi-motioner fick positivt bemötande!

KF rivstartade med ett interpellationssvar till oss (Fi) där vi ville diskutera arbetsmarknadspolitik. Anders Johnsson besvarade artigt alla frågor men det fanns dessvärre inget nytänkande bland uppräkningen om vad som görs. Visst är det en hel del saker som är bra MEN det räcker inte. Siffrorna visar att ungdomsarbetslösheten är större här är i riket som helhet, de ungdomsprojekt som drivs av EU-medel når inte alla (frivilligt sökande, jury tar ut lämpliga), deltiderna bland kvinnor är på tok för hög och hos Arbetsförmedlingen får inte kvinnor med funktionsnedsättningar samma stöd och resurser som män i samma situation. Kommunalrådets svar riktade in sig på förhoppningar på det kommande Destinationsbolaget, det som ännu inte beslutats om. Besöksnäringen ska optimistiskt växa och då får ungdomar jobb, menade kommunalrådet. Fi vill involvera hela näringslivet redan nu, upprätta kontakter mellan företag och unga redan tidigt och uppmanade kommunalrådet att promenera bort till Arbetsförmedlingen och tala om att i Simrishamns kommun tolererar vi inte att kvinnor med funktionsnedsättningar behandlas sämre än männen!

Den fullmäktigeberedning som KF tidigare, på Fi:s initiativ, beslutat om att tillsätta var uppe för slutgiltigt beslut. Majoriteten ville att det bara skulle sitta fem personer (tre från majoriteten och två från oppositionen) i beredningen. Jag ville att alla partier skulle få vara med men beslutet blev fem personer. Undertecknad kommer att representera Fi. Ni som har pigga idéer om hur vi ska få till en spännande och spänstig medborgardialog, helt enkelt hur vi ska kunna förbättra demokratin i kommunen, ni kan redan nu börja peppra mig med förslag! Till nästa sommar ska gruppen ha kommit fram till något.

Följetongen om hyreskostnader för GRAND:s salong  var uppe igen. Nu finns ett avtal som säger att föreningar/partier får hyra till en reducerad kostnad. 50 % på det ordinarie priset. Det betyder i runda tal 4500 kronor för ett kvällsarrangemang. Det är långt ifrån den tidigare politiska ambitionen att registrerade föreningar ska få nyttja lokalen enligt samma taxa som för övriga kommunala lokaler. F.n. är det 0 kronor. Alla partier har tidigare ställt sig bakom den ambitionen. Nu fanns bara Fi, MP och V kvar, visade voteringen.

Socialdemokraterna hade motionerat om att nedläggningen av rådgivningsverksamheten vid Oasen skulle omprövas men också här drev majoriteten igenom sin linje, dvs. det blir varken omprövning eller tankar på att starta i annan form. Men vi/Fi kommer att återkomma. Vi planerar att avsätta pengar i budgeten i nästa år för en liknande verksamhet.

Fi hade en motion som tog upp omställning/utveckling av fiskerinäringen. Den var illa besvarad och vi fick med oss en klar majoritet för att den skulle skickas tillbaka för att arbetet skulle göras. Gamla motioner om uppdatering av energiplanen och framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram bifölls så nu ska det hända saker, tror den optimistiska undertecknaren av denna rapport.

Slutligen en personförändring: Fredrik Öster har lämnat Socialnämnden och sitter nu i Barn- och Utbildningsnämnden. Som ny ersättare i Socialnämnden hälsar vi Inga Dahlati välkommen!

Vid pennan Gudrun Schyman