Remissvar till Simrishamns kommun angående bildandet av Destination Ystad-Österlen AB, 2012-05-27

Feministiskt initiativ anser att den första frågan att besvara är den om turismverksamhet är en uppgift som Simrishamns kommun bör ägna sig åt? Det är ingen obligatorisk verksamhet och kommunen skulle kunna överlåta till ”marknaden”/näringslivet att själv sälja Österlen med dess besöksnäring.

Om kommunfullmäktige anser att turismverksamheten är en kommunal angelägenhet så kan den drivas i kommunal förvaltningsform, i samarbete med andra kommuner (kommunalförbund i gemensam nämnd eller kommunalt bolag), i samarbete med näringslivet (bolag eller stiftelse) eller på entreprenad.

I samtliga alternativ med bolag krävs det en formell upphandling av verksamheten. Det betyder att kommunen måste ha en god beställarkompetens så att vi vet att vi får ut det vi upphandlat. Kommunens roll blir oftast att täcka uppkomna underskott och enligt det här förslaget blir inflytandet för kommunen litet.

Feministiskt initiativ har inget principiellt emot ett Destinationsbolag men vi menar att de som nu driver mycket väl kan starta bolag i egen regi. Det finns ingen anledning för kommunen att vara kassako.

Däremot finns det anledning för kommunen att arbeta långsiktigt och hållbart och jämställt med besöksnäringarna och para ihop dem med basnäringarna. Kommunen har, enligt vårt sätt att se, ett jobb att göra som är betydligt bredare än Destinationsbolagets relativt begränsade målsättning – att fördubbla antalet hotellnätter. Men det förutsätter att vi har kvar beslutanderätt och inflytande över turistnäringen.

Feministiskt initiativ anser inte att Simrishamns kommun ska medverka i bildandet av det föreslagna Destination Ystad Österlen AB.

 

Simrishamn den 27 maj 2012
Gudrun Schyman
KS/KF-ledamot för Feministiskt initiativ

 

Läs remissvaret i pdf-format här.

Stäng meny