Rapport om det pågående visionsarbetet 2012-05-09

  • Inläggskategori:Debatt / Rapport

Visionsarbetet börjar bära frukt!

Det har ju varit  både många och långa och bitvis pinsamma turer i detta arbete men efter att, inte minst på Fi:s inrådan, arbetet fick en bättre struktur och nystart efter nyår så har det tuffat på i ordnade former. Partierna fick enskilda möten med ansvariga tjänstemän, som var kvinnor, och alla fick komma till tals på ett acceptabelt sätt. Resultatet har nu bearbetats av en byrå, South-East heter den, och de presenterade sitt resultat, så här långt, idag.

De har gjort en rejäl rensning bland begreppen, vilket verkligen behövdes. Förvirringen har stundtals varit stor. Vad är en vision? Vad är ett strategiskt utvecklingsområde? Ovanan vid att formulera politiska mål har varit stor hos många. Byrån har gått in för att förenkla, förtydliga och förklara. Med tydliga definitioner går det att dela upp arbetet/processen i mindre bitar. Och vi är bara i början.

Efter en beskrivning av nuläget med minskande befolkning, hög medelålder, ”dött” på vintern och det faktum är Simrishamn är mindre känt än Österlen, beskrevs fyra utmaningar; geografi, demografi, demokrati och kompetensförsörjning. Målet ska vara att öka befolkningen (25 000 år 2040), öka företagandet, levande kommun året runt och öka kännedomen om Simrishamn – i Sverige och i världen.

Vi ska gå från nostalgi till framtidstro, från kulturromantik till tillväxtkultur, från sommarstad till året runt, från fiskrens till biobränsle, från sjöbodar till marint centrum, från äppelodling till kunskapens frukt!

Grundstenar i visionen är begrepp som Bättre, Kontrasterna, Levande och Alla Dagar. Resultatet blir då ”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”. Lite flummigt och utslätat och intetsägande kanske men det finns texter kopplade till detta som förklarar mer.

Det är överhuvudtaget ett pedagogiskt och klargörande material och efter att varit en del av processen ett tag (tillsammans med Matilda Pyk) tycker jag faktiskt att de har gjort ett bra jobb. Och det tyckte nog alla i Kommunstyrelsen. Lite småsaker kan ändras. Uttryck kan förstärkas, Meningar kan läggas till. I de strategiska utvecklingsområdena som ska tillkomma kan specificeringar och konkretiseringar göras. T.ex. såg jag varken ordet jämställdhet eller hållbarhet någonstans i texten.

Jobbet går nu vidare och på KS den 13 juni förväntas vi ta ställning till ett förslag till Vision och strategiska utvecklingsområden som sedan presenteras för KF som, om de antas, samtidigt ger nämnderna i uppdrag att ta fram mål kopplade till visionen och de strategiska utvecklingsmålen.

Om allt detta går som planerat ska budgetarbetet och visionsarbetet gå i takt innan året är slut. Eftersom det skulle betyda att vi får utrymme för politiska målformuleringar som ska styra budgeten, och inte tvärtom!, så ska vi lägga ner mycket möda på att få detta bra.

Dagens presentation var ett klart steg framåt och eftersom det inte är så ofta man får vara med om det i sessionssalen så tillåter jag mig ett litet Hurra!

 Vid pennan Gudrun Schyman