Rapport från inspirerande föreläsning på Marint Centrum 2012-04-25

  • Inläggskategori:Rapport

Föreläsaren Eva Sjölin, stadsarkitekt från Lomma, pratade om temat ”Från vision till genomförande – att öka attraktiviteten och bygga en hållbar stad i två skånska kommuner, Staffanstorp och Lomma.” I den ena kommunen ”gick det som på räls” och i den andra inte riktigt lika smidigt (kanske finns en skillnad på politikens mod och samarbete?). Men båda resultaten är prisbelönta och uppskattade av innevånarna!

Detta känns ju väldigt aktuellt i Simrishamns kommun i dessa dagar när det ska arbetas fram både en vision (klar i maj?) som sedan ska ligga som grund för en ny och efterlängtad Översiktsplan i kommunen.

Ett måste när man arbetar med en Översiktsplan är bland mycket annat:

– Politisk samsyn = alla partier ska vara med i arbetet(så är inte fallet i vår kommun just nu tyvärr)
– Vision
– Helhetssyn
– Flexibilitet
– En projektgrupp som fungerar
– Alla ska vara med
– Insikten att det tar tid att göra en en Översiktsplan och dessutom ännu längre tid att genomföra planerna, man ska tänka långsiktigt alltså och se till att det blir rätt från början
– Ta in expertis när det behövs

Detta var en föreläsning dit alla var inbjudna, men besökarna var övervägande politiker och tjänstemän.
Synd att många missade denna möjlighet till inspiration, men det är ju så att man hinner inte med allt man skulle vilja!

Min fråga till föreläsaren löd: Eftersom det krävs samsyn och samarbete partier emellan så vore det väl bra om alla politiska partier finns med i detta viktiga arbete inför framtiden (så är INTE fallet idag)? Svaret var: En självklarhet att alla ska vara med!
Nu är min förhoppning att det verkligen blir så i vår kommun också!

Vid pennan Ingmarie Jacobsen