Rapport från Kommunfullmäktige 2012-04-23

  • Inläggskategori:Rapport

Blockpolitiken vittrar sönder – rapport från kommunfullmäktiges möte 23 april 2012

I måndags var det ett extrainsatt möte i kommunfullmäktige i Simrishamn. Frågan om nämndernas ansvarsfrihet för verksamheten 2011 samt årsredovisningen (den ekonomiska) stod på dagordningen. Ärendet var egentligen uppe förra KF men eftersom revisorerna inte varit nådiga, särskilt inte i bedömningen av barn- och utbildningsnämnden, BUN, så hade frågan gått tillbaka för yttrande och förklaring från berörd nämnd. Allt enligt kommunallagens paragrafer. Nu skulle alltså fullmäktige, utifrån en samlad bedömning (revisorernas yttrande, ett kompletterande yttrande från en revisor, nämndens förklaring, f.d. ordförandes inlaga, nuvarande presidiets yttrande samt en gemensam skrivelse från oppositionen) säga sitt i ansvarsfrågan.

Från F! hade vi läst och begrundat och kommit fram till att revisorerna hade rätt. Också i sin kritik av kommunstyrelsens brister, även om de i det fallet inte gått så långt som till att inte bevilja ansvarsfrihet. Vi var helt eniga om detta, trots att det i princip innebar att vi ”körde över” vår egen representant i BUN.

Utan att vi diskuterat med varandra hade MP och V kommit fram till samma ståndpunkt. Och M (moderaterna). S, C, FP och ÖP ville bevilja ansvarsfrihet. De som var uppe i debatten och försvarade BUN:s agerande var i princip de som suttit där som ordförande och vice ordförande det senaste decenniet. Det var kanske inte att förvåna sig över (att de försvarar sitt agerande) men det som var förvånande var reaktionerna när det stod klart att en majoritet hade röstat för revisorernas förslag, dvs. BUN fick inte anvarsfrihet och följaktligen entledigades samtliga ledamöter. Fullmäktige avsatte dem och frågan hur nämndens uppgifter ska lösas framåt (vilken organisation, vilka frågor ska KS ha och vilka ska ett ev. nytt BUN ha, osv.) ligger nu hos Kommunstyrelsen.

Reaktionen från S var ett mejl där oppositionsrådet förklarar att han inte längre ser samarbete och informationsutbyte mellan oppositionens olika partier som meningsfullt. Innebörden var att vi alla svikit socialdemokraterna i en för dem väldigt viktig fråga. Det handlar om lojalitet.

Vårt svar har varit att det är en mycket trist reaktion på en i grunden välbehövlig debatt. Beslutet i KF ger oss möjligheter att kräva en uppstramning av det politiska ledarskapet. Något som vi alla inom oppositionen länge efterfrågat. Den situation som nu uppstått berör inte bara BUN. Större krav kommer också att ställas på KS. Politisk tydlighet, motiverade beslut – och reservationer – vinner vi alla på.

De tre partier som gemensamt haft största ansvaret för BUN:s verksamhet, C, FP och S, valde att i fullmäktige föreslå ansvarsfrihet, tillsammans med ÖP. Blockpolitiken vittrade sönder inför starkare lojaliteter. Konsekvensen av detta borde bli större självständighet i de politiska bedömningarna och förhoppningsvis ett ökat intresse för vad som sägs i stället för vem som säger det. Det bedömer jag som en utveckling att glädjas över.

Problemet är att nu står tre partier, F!, MP och V, helt utan insyn i det maktcentrum som Kommunstyrelsens arbetsutskott har utvecklats till. Oppositionsrådet företräder inte längre hela oppositionen. Det ställer nya krav på insyn.

Det verkar bli en spännande politisk vår!

Vid pennan Gudrun Schyman