Vem skall lockas till Simrishamn? Rapport från seminarium 2012-04-10

  • Inläggskategori:Rapport

Marint Centrum 10/4

Här träffades företagare, tjänstekvinnor/män och politiker (FI, M och S) för att diskutera hur man ska få fler att lockas till
Simrishamns kommun.

Vad behövs göras från kommunens sida?

Hur ska vi få just den kompetensen som behövs här just nu?

Bättre samarbete med arbetsförmedlingen/skola/företagen?
Attitydförändring så att det som fungerar och är bra inte blir dåligt för att man ska tycka det är dåligt!

Bostäder i centralorterna behövs!
En vision om vår gemensamma framtid!
Planer och långsiktiga politiska beslut!

Vid pennan Ingmarie Jacobsen ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Länkar att kolla in:

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00030/F_retagsamma__Sk_ne_30773a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/malmo/vem-skall-lockas-till-simrishamn_157725.html