Rapport från Kommunstyrelsen 2012-04-11

  • Inläggskategori:Rapport

När de stora elefanterna slåss bryts gräset – men också när de älskar (afrikanskt ordspråk)

Långa möten blir det, numera, säger de som varit med sedan förr, innan F!. Och visst lyfter vi frågor till diskussion och visst kommer vi med andra (och bättre!) förslag. Vad skulle vi annars göra? Vi har ett starkt förändringsmandat från väljarna och vi försöker fullfölja våra löften.

Några nedslag får det bli här, från ett möte som alltså varade drygt sex timmar:

– Vi skulle yttra oss över fem olika ansökningar om att få starta fristående gymnasieskolor. BUN hade (i enighet) föreslagit ”avslag” eftersom det redan finns en överetablering på 4000 (!) platser i Skåne. Självklart påverkar det också vår egen gymnasieskolas möjligheter. Majoriteten i KS sa ja till allt, oppositionen (F!, S, MP) sa blankt nej. Jag frågade förstås hur den styrande majoriteten tänkte kring de svårigheter vi redan har med vårt eget gymnasium men fick inget svar. Det är tystnad och sedan votering och det blev som det brukar i denna ”match”, 7 – 6 till den bräckliga borgerliga majoriteten i flertalet av ärendena. MP var positiv till två ansökningar – en om naturbrukslinje på Bollerup och en om lärlingsutbildning inom bygg. Bra linjer i och för sig men vi kanske skulle försöka få in dem i vår egen skola istället, eller?

– Att arbetet med Översiktsplanen för kommunen (ÖP= en plan för hur kommunen ska organisera sin utveckling; var det ska byggas, var det ska vara industri, var det ska vara skyddad natur, osv. osv.) ska styras av en grupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och några nämnders presidier beslutades redan förra gången. Med protester från F! och MP som vill att alla partier ska vara med. Nu återkom ärendet med fastare organisation och plan för work-shops och föreläsningar, för i huvudsak denna politiskt begränsade styrgrupp. Alltså tog vi (F! och MP) upp kritiken igen och fick oväntat understöd från den folkpartistiske ersättaren Krister Hallerby. Han var helt överens med oss om det provocerande i att det i praktiken är 4 av fullmäktiges partier (M, S, C, ÖP) som kommer att befolka styrgruppen, samtidigt som 6 partier (F!, MP, V, FP, KD, SD) står helt utanför! Jag yrkade på återremiss för att kommunledningen skulle ta fram ett förslag som seriöst garanterar att alla partier involveras. Det gick inte igenom (M och S=bromsklossar) men det blev en skrivning om att alla partier i alla fall vid två olika tillfällen skulle få komma med i den kreativa processen, i någon form av work-shop. Helt otillräckligt. Efter voteringar stod F! och MP ensamma. Dåligt ställt med demokratisynen alltså.

– Delvis samma procedur upprepade sig när den fullmäktigeberedning som F! fick igenom på förra kommunfullmäktige skulle beslutas. Förslaget var tre från majoriteten och två från oppositionen. Intentionen från oss(F!) är att få till stånd en öppen diskussion och ett kreativt klimat för att fånga in spännande förslag på hur den demokratiska dialogen i kommunen ska kunna utvecklas. Självklart är det då viktigt att alla partier, med alla sina olika nätverk och medlems/väljargrupper finns med! Är det någonstans det behövs nytt blod så är det i politiken! Alltså yrkade jag på att alla partier skulle ha en representant i beredningen. Också här blev vi/F! och MP ensamma. Också här står M och S på samma sida.

Därav rubriken: När de stora elefanterna slåss bryts gräset – men också när de älskar.
Men vi lever i upprorens tid. Gamla hierarkier störtas och Simrishamn är ingen isolerad ö.
De tar bara lite längre tid här…

Vid pennan Gudrun Schyman