Fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående Destinationsbolaget, 2012-04-14

Jag läser i YA (2012-04-13) att Destinationsbolaget Ystad-Österlen AB har fått en miljon kronor i stöd av Sparbanken Syds stiftelse för Tillväxt. I deras pressmeddelande står det att Destinationsbolaget är ett samarbete mellan kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad och att det (bolaget) är ett ”typexempel på ett projekt som gynnar regionen: tre kommuner och en stor samling företagare från vitt skilda branscher som tillsammans tar ett helhetsgrepp för besöksnäringen.”

Frågan om kommunens roll (medverka eller inte) ska beslutas av kommunfullmäktige. Senast frågan var uppe drogs den tillbaka eftersom en kommun hade hoppat av. Mig veterligen ligger nu ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning.

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag om kommunstyrelsens ordförande inte upplyst Destinationsbolagets styrelse om att fullmäktige ännu inte fattat något beslut om Simrishamns kommuns medverkan i projektet och ställer också frågan om vad KS ordförande tror att konsekvenserna blir för respekten för demokratin när sådana här uppgifter presenteras.

 

Simrishamn den 14 april 2012
Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ

 

Läs frågan i pdf-format här.