Rapport från Kommunfullmäktige 2012-03-26

  • Inläggskategori:Rapport

Det som skulle bli kvällens viktigaste debatt uteblev. Det gällde årsredovisningen för 2011 och frågan om ansvarsfrihet för nämnderna. Årsredovisning och bokslut brukar innebära en form av remissdebatt fast tvärtom, eftersom allt som tas upp redan varit. Det är en återblick helt enkelt. Hur gick det, nådde man upp till målen, räckte pengarna till osv.

Med rätta har det blivit stor debatt tidigare år (som vi/Fi varit med) eftersom luddigt och oprecist formulerade mål och ger en luddig och oprecis verksamhet. Vi har kritiserat detta länge och nu äntligen hoppas vi det ska bli bättre genom att vi fattat beslut om en tydligare organisation för målstyrning (en viktig del i visionsarbetet). Det beslutet fattas igår.

Men nu uteblev alltså debatten eftersom revisorernas rapport sensationellt nog föreslog att BUN (Barn och utbildningsnämnden) INTE skulle beviljas ansvarsfrihet. Eftersom årsredovisning och bokslut tas i en klump måste nu ärendet kompletteras med en ”förklaring” från BUN (hur har det blivit som det blivit och vad tänker de göra för att det inte ska bli så igen). En sådan kommer att redovisas på ett extra KF- möte den 23 april. Då är det bara Årsredovisning, bokslut och ansvarsfrihet för styrelser och nämnder som står på dagordningen. Tycker KF att BUN gjort bort sig lika mycket som revisorerna anser att de gjort, är frågan vad som ska hända? Det naturliga vore nog att de avgår.

Revisorerna har gjort en bra granskning. De har tuffat till sig. De anklagar BUN från att inte ha tagit sitt lagenliga ansvar och de anklagar kommunstyrelsen för att ha kört över BUN, utan att de protesterar. Revisorernas hela granskningsrapport kommer att vara tillgänglig inför nästa möte, för den som vill veta mer.

Man blir inte glad när man förstår hur det går till men det är uppenbart att kommunen behöver en ny ledningsstruktur och en klar uppdelning mellan vad som är politik och vad som är förvaltning och, inte minst, en gemensam syn på vem som ska bestämma om vad. Man kan naturligtvis också fråga Varför?. Sanningen är den att ingen sitter på någon post med mindre än att de fått röster i det allmänna valet. Det hoppas jag fler tänker på nästa val. Vem man röstar på alltså, och varför!

Vi/Fi hade i alla fall två snabba frågor om beslutsnivåer och BUN, en till kommunalrådet och en till BUN:s ordförande, men svaren  vi fick vittnade inte om någon större sjukdomsinsikt. De som förlorar mest på det här strulet är de som är minst – barnen!

Socialnämnden fick inte de pengar de begärde för att klara LSS-verksamheten (till personer som behöver särskilt stöd p.g.a. funktionsnedsättningar) trots att en samlad opposition talade sig varma för detta. Ordförande själv (i socialnämnden, Stefan Lamme) hade nu, när frågan kommit till KF, svängt totalt och röstade själv emot det förslag han själv drivit fram när han satt på socialnämndsstolen. Att säga att det svänger snabbt i politiken verkar vara en underdrift när det gäller Moderaterna…

Samma majoritet var dock snabba med att rösta igenom en konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen/hemtjänsten. Nu införlivar man LOV och det blir fritt fram för hugade riskkapitalister att lägga bud på våra gamla. Det är lite tillspetsat formulerat, det medges, men faktum kvarstår. Majoriteten vägrade invänta de utredningar som regeringen tillsatt, just för att man vill stävja missbruk och skattefiffel med skattebetalarnas pengar. Jag försökte blidka moderaterna med att de skulle vara lite mer moderata, som regeringen och Anders Borg, men det gick inte hem.

Kvällens kuriosa var en motion från Sverigedemokraterna. SD ville att kommunen skulle avbryta samtliga projekt som pågår för att minska koldioxidutsläppen eftersom klimathotet inte är vetenskapligt underbyggt, enligt SD, och för att hysterin kring energibesparingar och att hålla nere utsläpp kostar för mycket. Punkten innan på dagordningen handlade om en ekonomisk investering som kommunen ska göra för att få ett tankställe för Bio-gas men där var de tysta. Alla röstade för förslaget, SD också De ställde sig alltså bakom en investering som i nästa ärende, deras motion, yrkade på att just den typen av investeringar skulle avbrytas?!? Det faktum att 99% av den samlade vetenskapen säger att klimathotet är en följd av mänsklig verksamhet och därför måste hejdas med (annan) mänsklig verksamhet, tycker SD är vilseledande. Som tur är är de rätt ensamma om det. Motionen avslog.

Vid pennan Gudrun Schyman