Fråga till Kommunstyrelsens ordförande: Var ska besluten om skolornas organisering fattas? 2012-03-19

Organiseringen av skolverksamheten har varit en aktuell fråga den senaste tiden. Efter att BUN beslutat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skulle fastställa nämndens beslut om stängning av två byskolor, kom frågan till kommunstyrelsen. Där beslutade den borgerliga majoriteten att tidigare kommunfullmäktigebeslut (våren 2011) fortfarande skulle gälla och att frågan om hur byskoleverksamheten ska organiseras kommande läsår ska beslutas av BUN. Gymnasiets framtid står också på dagordningen.

Samtidigt som kommunstyrelsens majoritet vill att facknämnden ska vara ensam beslutsinstans står det klart att revisorerna nu underkänner BUN:s arbete och föreslår att nämnden inte beviljas ansvarsfrihet.

Den nämnd vars arbete underkänts av revisorerna ska alltså fortsättningsvis vara beslutsnivån för den för kommunen så strategiskt viktiga frågan som skolan.

Ser kommunstyrelsens ordförande några problem med detta?

 

Simrishamn den 19 mars 2012
Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ

 

Läs frågan i pdf-format här.