Fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående byskoleverksamhetens organisering för kommande läsåret 2012/2013, 2012-03-19

I enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut (våren 2011) ska rektor organisera byskoleverksamheten utifrån att varje byskola ska ha åk F-3 och att åk 4-6 ska samordnas.

Enligt rektors förslag för område Syd kommer detta att innebära att eleverna i Skillinge skola får betydande svårigheter att uppnå målen.

Har BUN:s ordförande någon lösning på det problemet?

 

Simrishamn den 19 mars 2012
Camilla Backman
Ersättare i kommunfullmäktige (tjänstgör den 26 mars 2012)
Feministiskt initiativ

 

Läs frågan i pdf-format här.

Stäng meny