Rapport från ”Gå på gatan”, Hammenhög 2012-03-11

Ett 15-tal personer lyssnade med stort intresse på kulturgeografen Marre Ahlsén, från Stockholm men sedan barnsben sommarboende i Baskemölla.

Hon började lite utmanande med att säga att det egentligen bara behövs två ämnen i skolan – geografi och historia. Livet utspelar sig alltid i ett rum (geografi) och under en viss tid (historia). Det är basen. Allt annat är tillägg.

Hon menade att det är centralt att ställa sig frågor kring det offentliga rummet. Vem har makten att styra, vem förfogar över rummet och vem har makten att förändra. I ett patriarkalt, och kapitalistiskt, samhälle har män mer makt på kvinnors bekostnad, vilket också syns i samhällsplaneringen. Två forskare som studerat och skrivit om kvinnors vardag  och tidsanvändning är Tora Friberg och Gunnel Forsberg (för den som vill läsa mer!).

Hon fortsatte med att prata om begreppen ”space” och ”place” där space är det offentliga rummet, dominerat av män, och place är det privata rummet, dominerat av kvinnor.

Det gäller att ifrågasätta invanda begrepp och hon tog som exempel det faktum att förorter eller geografiskt perifera orter ofta beskrivs i termer av hur lång tid det tar att komma därifrån. I annonser för lägenheter i Stockholms utkant ser man ofta att det ”bara tar 6 minuter att komma till city”. Kan jämföras med att vi i Simrishamn ofta saluför orten med upplysningar om hur lång tid det tar att komma till Malmö/Lund etc. I stället för att tala om hur lätt det är att ta sig bort från en ort borde man tala om hur lätt det är att komma till en ort. Förutsatt att det är en positiv bild man vill ge. Hon menade också att attraktionskraften i en ort ligger i den sociala och fysiska infrastrukturen. Oftast tänker vi på kommunikationer i form av vägar, tåg, telenät, osv. när vi pratar om infrastruktur men i själva verket är det den mänskliga (sociala) kommunikationen och (den fysiska) möjligheten att utveckla den som är avgörande för att en ort ska uppfattas som en hembyggd på ett positivt sätt.

Ett avsnitt handlade om det sexualiserade våld som kvinnor utsätt för och det faktum att mäns våld har blivit kvinnors ansvar. Hon exemplifierade med en annons hon fått på sin Facebook: ”Vardagssäkra din dotter”, ett larm som unga flickor kunde utrustas med för att klara sig bättre vid överfall. Man hade kunnat tänka sig tvärtom, dvs. att män får larm som utlöses vid utövande av våld! Överhuvudtaget är det en missvisande bild som ges när media målar upp farorna med vissa utomhusmiljöer (space) som farliga för kvinnor. Vi vet att den farligaste platsen för kvinnor är hemmet (place). Det är där det mesta våldet finns. En uppmaning till kvinnor att gå ut vore därför mer på sin plats!

Föredraget avslutades med en presentation av begreppet ”Den öppna skolan” och hon hänvisa till Folkhälsoinstitutets arbete och definitioner (finns på deras hemsida). En intressant studie som har stor bäring på diskussionen om byskolorna och läsning rekommenderas!

Den efterföljande diskussionen visade hur grundläggande det är att vi har genusglasögonen fast förankrade på näsan när vi diskuterar den kommande kommunala Översiktsplanen och kopplingen till Visionsarbetet.

Vid pennan
Gudrun Schyman