Fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående egen el på gården, 2012-02-27

I Ystads Allehanda kunde vi den 6 januari 2011 läsa att verksamheten vid Mandelmanns Trädgårdar kan komma att begränsas av de ställningstaganden kring gårdsverk som finns i den av fullmäktige antagna Vindkraftsplanen (Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema Vindkraft). I riktlinjerna för kommande prövning av vindkraftverk står det ”… Det tematiska tillägget likställer gårdsverk med medelstora och stora vindkraftsanläggningar vilket betyder att ställningstagandena omfattar alla dessa verk samt att utbyggnaden av dessa typer av verk endast bör tillåtas ske inom utpekade områden. …”

Mandelmanns vill investera i ett eget vindkraftverk för att bli självförsörjande på el och på så sätt kunna skapa ekonomiska förutsättningar för att vidareutveckla sin verksamhet. I kontakter med kommunen har de nu fått beskedet att den nyligen antagna planen troligen omöjliggör en sådan satsning.

Enligt den nya vindkraftsplanen är det endast s.k. miniverk, under 20 meter, som inte behöver något bygglov. Alla gårdsverk mellan 20 och 50 meter jämställs med medelstora och stora kommersiella vindkraftverk på 50 meter och därutöver.

Frågan om gårdsverken status borde enligt Feministiskt initiativ ha diskuterats mer ingående. Frånvaron av den diskussionen finns det anledning av vara självkritisk över.

Min fråga är:
– Är kommunstyrelsens ordförande beredd att öppna för en diskussion om gårdsverkens status?

 

Simrishamn den 27 februari 2012
Jacques Öhlund
Feministiskt initiativ

 

Läs frågan i pdf-format här.