Feministiskt initiativ besöker Arbetsförmedlingen 2012-02-23

  • Inläggskategori:Rapport

I vår ambition att besöka kommunens olika verksamheter var det dags för Arbetsförmedlingen. Visserligen ingen kommunal verksamhet men vi ville få grepp om hur arbetsmarknaden i kommunen ser ut.

Vi träffade John Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Simrishamn/Tomelilla, som alltså är ett eget område, som i sin tur ingår i ett större med tiotalet kommuner i Skåne, som i sin tur ingår i ett större regionalt område (Skåne och Blekinge). Som i sin tur ingår i ett större (södra Götaland), som i sin tur ingår i ett större, osv.osv. Arbetsförmedlingen är en (!) myndighet och har ersätt Länsarbetsnämnder och annat som fanns förut.

John Nilsson identifierade några problemområden:

  1. Ungdomsarbetslösheten. Högre siffror än snittet i landet och sämre än många kringkommuner.
  2. Stor kompetensbrist inför stora pensionsavgångar och stor kompetensbrist i största allmänhet. De som är arbetslösa bland ungdomar har en del att göra innan de kan få jobb. De har ofta hoppat av gymnasiet och kommit en bit utanför systemen.
  3. Samarbetet med kommunen fungerar inte tillfredsställande. Borde vara tätare, borde handla om praktikplatser, borde vara smidigare med facket, osv. Det finns en problematik att facken tycker Arbetsförmedlingen tränger ut fasta jobb när de vill tränga in med praktikplatser.
  4. Svårt att ”komma in” till kommunledningen men nu skulle det behövas någon form av ”projekt” för att uppmärksamma alla kommande pensionsavgångar.

När det gällde situationen för kvinnor respektive män hade vi på förhand begärt att få könsuppdelad statistik, vilket vi fick och gick igenom, och det gav vid handen att det fanns en del uppseendeväckande skillnader:

–  av deltidsarbetslösa är 103 kvinnor och 27 män

–  bland de med tillfällig timanställning är 104 kvinnor och 54 män

–  i gruppen med funktionsnedsättningar och särskilda insatser är 46 kvinnor och 109 män, av de som får lönebidrag är 26 kvinnor och 55 män och bland de som fått Trygghetsanställning är 20 kvinnor och 50 män.

– när det gäller Nystartsjobb har 18 gått till kvinnor och 42 till män.

Vad vi ser är alltså att kvinnor är i förkrossande majoritet när det gäller deltidsarbetslöshet och otrygga timanställningar. Vad vi också ser att i gruppen med funktionsnedsättningar så får männen mer än dubbelt så mycket åtgärder som kvinnorna.

Och när det gäller nya satsningar, nystartsjobb med statlig finansiering, går mer än dubbelt så många till män.

Mönstret blir tydligt när underlaget är uppdelat utifrån kön. Nu får vi fundera på hur vi går vidare med den här kunskapen.

Besökte Arbetsförmedlingen gjorde: Gudrun Schyman (skrev rapporten), Ing-Marie Jacobsen och Irene Stenvatten