Rapport från Kultur‐ och fritidsnämnden 2012-02-09

Flickor och bordtennis

Två herrar från Österlens bordtennisklubb berättade om klubbens verksamhet som bl.a. inbegriper elitseriespel för herrar. (Österlens enda idrottsförening med elitverksamhet, om jag förstod det rätt.) Föreningen har medlemmar från 7‐80 år. På frågan om hur det stod till med andelen flickor/damer respektive pojkar/herrar fick vi svaret att bland barnen var det ungefär 50‐50. De hade ett ”lag” kallat P9 (Pojkar 9?) som var blandat. I 12‐årsåldern faller dock flickorna ifrån. Jag frågade varför och fick svaret att det kanske beror på att bordtennis är en krävande solosport… Jag frågade också vad de gjorde för att försöka hålla kvar respektive locka flickor och damer, eftersom en av deras målsättningar var att skapa ett brett intresse för sporten. Men det kom inget klart svar på frågan, annat än att de försöker locka med tävlingar. Dags för lite jämställdhetsutbildningar för idrottsföreningslivet tänker jag.

Ett nytt magasin för kulturhistoriska samlingar OCH ett hällristningscentrum?

Österlens museum behöver akut ett nytt magasin för sina samlingar och i en förstudie har tre alternativ har undersökts. Vi i Fi har varit mycket intresserade av att detta magasin skulle ligga i källaren på Kulturhuset Valfisken, bl.a. för att vi tycker att det skulle vara intressant att sammanföra kulturhistorien och den samtida kulturen. Det skulle vara ett passande steg i riktning mot vår vision av ett kulturhus där gränser upplöses också mellan åldrar, människor med olika etnisk bakgrund, kulturella uttryck, amatörer och professionella. Men förstudien visar på risker med klimatet i källaren. Dessutom finns det mycket som talar för att Simrishamn borde vara platsen för ett skånskt hällristningscentrum och den politiska majoriteten har, tillsammans med chefen för Österlens museum, förslagit att slå ihop detta med magasinet för att öka möjligheterna till extern finansiering. Vilket behövs i dagsläget om det ska bli något nytt magasin överhuvudtaget. Detta kräver ett nybygge. Med vårt stöd ska förvaltningen nu gå vidare med att undersöka möjligheterna för extern finansiering för ett sådant.

Det börjar smyga sig in könsuppdelad statistik…

I nämndens årsredovisning fanns plötsligt ny könsuppdelad statistik! Det blev vi glada för och lite förvånade över. Vi har ju både lagt en motion om det och föreslagit det som ett nämndsmål för nästa år. Och vi mötte faktiskt en hel del motstånd på nämndsnivå. Det var för dyrt eller rent av omöjligt. Men jag tror att kommunens SKL‐finansierade jämställdhetsprojekt, som alla förvaltningschefer ingår i och som innebär att vi politiker blir inbjudna till utbildningsdagar, där det just har informerats om vikten av könsuppdelad statistik, har gett resultat.

Bl.a. kunde vi läsa att 57% av besökarna på Ungdomens hus var pojkar och 43% var flickor. Ungdomens hus har tidigare redovisat denna statistik och har som ett av sina mål att lika många pojkar som flickor ska besöka verksamheten. De hade också som mål att minst 50 ungdomar skulle använda replokalerna/inspelningsstudio eller framträda på scen. 170 ungdomar har gjort det 2011 och 52% var flickor! Vidare var 68% av bibliotekets låntagare kvinnor och 32% var män. Österlens museum påbörjade en könsuppdelad besöksstatistik det sista kvartalet förra året och kom fram till att 62% av Österlens museum var kvinnor och 38% var män. Andelen män var något större än förväntat.

Detta är en bra början, men vi behöver också siffror från idrottssidan och vi behöver en analys av siffrorna, för att siffrorna ska leda till konstruktiv handling. Varför ser fördelningen ut som den gör? Känner män sig inte välkomna på biblioteket resp. museet t.ex.? Eller visar siffrorna på att män inte är intresserade av att läsa? Eller låna? Man kan också fråga sig hur fördelningen ser ut av förvaltningens resurser mellan verksamheter där kvinnor respektive män dominerar.

Kultur och jämställdhet

När vi ändå är inne på statistik, vill jag gärna passa på att rapportera att Simrishamns kommun är en av norra Europas kulturarbetartätaste kommuner med 133 s.k. kulturföretag. Det utgör 4,5 % av kommunens företag. 45% av dessa företag drivs/leds av kvinnor att jämföra med 26% av övriga företag.

Utan att ännu ha ett statistiskt underlag så tecknar sig bilden av att kultur är något flickor och kvinnor ägnar sig åt även i denna kommunen och idrotten är ett mans‐ och pojkdominerat område. När det gäller jämställdhet och kultur pratar man oftast om jämställdheten inom kultursektorn. Jag tycker att kampen för att stärka kulturens ställning i samhället hör ihop med kampen för jämställdhet.

Charlotte Elm Ravn, ledamot i Kultur‐ och fritidsnämnden

Stäng meny