Rapport från Kommunstyrelsen 2012-02-08

  • Inläggskategori:Rapport

Kommunstyrelsens ”öppna” del, dit vem som helst är välkommen (kan vara bra att veta!) började med en informationen från stiftelsen NyföretagarCentrum. Thomas Dahl och Lotte Kolare berättade om verksamheten i regionen Simrishamn-Tomelilla-Ystad.

Stiftelsen NyföretagarCentrum finansieras av sponsorpengar från det lokala näringslivet och en blygsam summa från kommunerna. De som arbetar som rådgivare får betalt för den tid de lägger ner på rådgivning men de är alltså inte anställda. Arbetet leds av en stiftelsestyrelse, både på lokal, regional och nationell nivå. I Simrishamn har de kontor på Marint Center. Alla som har en idé om eget företag i någon form (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag) är välkomna och även om man varit igång ett tag kan man behöva fråga om råd. Man kan få hjälp med affärsplaner, bidragsansökningar, kontakt med finansiärer, m.m. Rådgivningen är kostnadsfri.

Resterande ”öppna” del upptogs framför allt av att kommundirektör Anna Thott redogjorde för Visionsarbetet så här långt och, genom sin föredragning, flaggade för att det nog måste fortsätta. Vilket var väldigt bra för det var den frågan som kanske var den mest intressanta på det efterföljande ”besluts”-mötet.

Det fanns ett tidigare förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) om att den skiss till ”Vision” som tagits fram, bl.a. med deltagande från en partipolitiskt sammansatt grupp, nu skulle vidare upp till Kommunfullmäktige för beslut. Vi/Fi hade under resans gång meddelat att vi inte stod bakom det förslaget (skissen) och att vi tyckte det var idiotiskt att så att säga börja i fel ända, genom att vi skulle trycka upp en vision utan koppling till det demokratiska arbete som bl.a. gjorts av partierna i remissomgången. Fi:s representant i den politiska gruppen, Matilda Pyk, hade reserverat sig mot att kommunfullmäktige skulle anta något flummigt som ingen egentligen var nöjd med. Vi/Fi har också, genom olika samtal med både majoritet och opposition, arbetat för att processen ska ”tillbaka”, dvs. arbetet med Visionen ska fortsätta och framför allt ska arbetet med strategiska utvecklingsområden och prioriterade frågor för kommande mandatperiod nu in i det stundande budgetarbetet. Alla måste tänka om. Alla förvaltningsledningar och alla politiska nämnder måste nu göra en ny form av budgetprocess.

För Fi:s del har vi arbetat seriöst och målinriktat med vår egen ”Vision 2030” och alla som vill kommer att kunna läsa den här på hemsidan inom kort. Vad vi sagt där (i Visionen) kommer att styra vårt arbete resten av mandatperioden och inte minst kommer det att ligga till grund för våra ställningstaganden i den byskoledebatt som nu kommer upp. Vår hållning är att skolan är ett strategiskt viktigt område för Simrishamns utveckling och vill tänker inte medverka till stängning av några byskolor!!!

Gudrun Schyman