Rapport från Socialnämnden 2012-01-31

  • Inläggskategori:Rapport

Tack ni alla Fi:are för den politiska helgen! Det kändes verkligen att den kunskap vi fick med oss därifrån kunde omvandlas till praktik på detta första möte det sista året i Mayakalendern. Fredrik Öster och jag träffades över en lunch på stan och la upp strategier. En tanke var att beköna den tjänstegarantin som vi skulle ta beslut om på mötet. Jag menade även att det är viktigt att socialnämnden har med ett par rader där man formulerar att klienter/brukare garanteras sekretess. Att bara skriva att de ska bli professionellt bemötta ansåg vi båda var för luddigt, vad betyder det egentligen, ”professionellt”? Människor vill ha konkreta löften och det viktigaste är att få garantier om sekretessen, speciellt på en liten kommun som vår där alla möter varandra i ICA-kön.

Innan mötet på tisdag morgon gick vi genom hela bunten av ärenden tillsammans med alla i oppositionen och vi var rätt överens om vad vi ville lägga krut på under sittande nämndmöte. Det var dock bara en av våra vänner som förstod vad vi menade med att skriva män och kvinnor i stället för människor i dokumentet. Han hade varit på en jämställdhetsutbildning och förstod precis att detta är viktigt som en påminnelse och ett redskap för att vid enkäter presentera resultaten med könsuppdelad statistik. Jag bad honom att ta upp detta förslag när vi kom till punkten under mötet sedan, tror det är viktigt att se att vi är flera i oppositionen som pratar om detta och att det inte bara är en Fi-fråga.

Mötet inleddes denna dag med en omfattande information om habilitering i hemmet, något som man sett är inte bara bra för brukaren utan även en resurssparande åtgärd för kommunen. Detta är något som man vill utveckla i vår kommun och det är ju väldigt positivt! Frågan väckte en del känslor hos nämdledamöterna då det är flera som har erfarenheter av rehabilitering och framför allt att det inte alltid fungerar med information till de anhöriga. Där måste mycket bli bättre!

En knivig fråga vi var tvungen att ta ställning till, på grund av en ansökan, var om man kan få betalt som anhörig att vårda någon i hemmet när man är ledig samtidigt som man har en heltidsanställning i kommunen. Det är inte möjligt eftersom det då handlar om lön från samma arbetsgivare och man kan inte jobba mer än 100% hos en arbetsgivare. Lösningen är att starta eget eller bli anställd som assistent genom ett privat assistansbolag. Lite knölig och konstigt kanske…

Efter detta skulle vi ta beslut om avvecklingen av ett gruppboende i Gärsnäs. LSS-chef Lena Tosteman föredrog ärendet och vi hade även ett underlag framför oss men detta väckte flera frågor. Bl.a. ansåg vi i oppositionen att underlaget var oklart skrivet och att man inte redogjorde för några konsekvenser, vare sig för de boende eller för personalen. Vi fick då en muntlig redogörelse. Det handlar om fyra boenden vara två ska flytta till andra gruppbostäder och förmodligen få med personal och en ska flytta till egen lägenhet med assistenter. Där har även för brukaren känd personal blivit erbjudna tjänster som assistenter. Den fjärde personen har blivit erbjuden plats i äldreboende, något som jag ställde en del följdfrågor runt då jag av egen erfarenhet tidigare sett hur dåligt det fungerar.  Om det ska funka för en utvecklingsstörd person att flytta till äldreboende när dess vårdbehov blir mycket omfattande och hon/han är gammal så måste personalen ha adekvat kunskap om personens funktionsnedsättning! Detta menade LSS-chefen att personalen på Skönadahlshemmet har. Detta är ett område som jag skulle vilja se närmare på, även nationellt.

Efter kaffet klubbade vi igenom ett beslut om att Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn ska samverka när det gäller handläggning enligt alkohollagen (tillstånd). Vi konstaterade sedan med anledning av en tillsyn att trots att socialstyrelsen menar att varje kommun bör ha ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning så finns för tillfället inget underlag för detta. Kommer det i framtiden personer som ansöker om sådant boende så får vi ordna det då. Vi tog även beslut att inrätta 8 lägenheter för demensboende i S:t Olof eftersom behovet av speciallösningar för denna grupp är stort.

När vi kom till punkten tjänstegaranti så var det en M-politiker som tog upp frågan om sekretess! Jättebra! IFO-chefen, som satt med på mötet menade att de givetvis var en självklarhet med tystnadsplikten och att det inte behöver stå med men vi stod på oss från båda leden så det blev en ändring i skrivelsen. Jan W (S) tog upp frågan om beköning av skrivelsen och där fick vi med oss socialnämndsordföranden som även han tyckte detta var en viktig sak men också föreslog att  vi skulle få med all grupper som finns nämnda i diskrimineringsdokument. När tjänstegarantin är färdigbehandlad så återkommer jag med slutresultatet. En fråga som vi dock inte fick något riktigt svar på var hur och om tjänstegarantin kan användas rent juridiskt, alltså hur ska klienten/brukaren göra om hon/han inte upplever sig bli bemött enligt denna.

Slutligen fick vi en redogörelse om vad ”Ankarets vänner” gör. De är en grupp kvinnor som ger hyresgästerna på Ankarets äldreboende lite guldkant i tillvaron genom att erbjuda högläsning, sångkvällar, cafékvällar, promenader och utflykter. Allt ett fint initiativ men Fredrik och jag från Fi höjde ändå en varningens finger över att det finns risk att frivilligorganisationer tar över mer och mer av de uppgifter som den anställda personalen borde få tid till att hinna med. Äldre i Simrishamn har tex. en utevistelsegaranti. Detta ska inte läggas på frivilliga krafter menar vi.

Förutom de ovan redovisade ärendena klubbades en del smärre ärenden, kurser och konferenser och ett extra soc.nämndmöte igenom och vi gick även igenom en del sekretessärenden som jag av förklarliga skäl inte kan redovisa här. I det stora hela ett mycket bra och positivt möte med god stämning och en ordförande som äntligen lärt sig mitt rätta namn!

Tack Fredrik, detta gjorde vi bra denna gång!

Margarethe Müntzing, ordinarie ledamot i Socialnämnden