Rapport från webbkonferensen ”Översiktsplaner i kommunerna” 2012-01-23

  • Inläggskategori:Rapport

Ingmarie Jacobsen har varit på webbkonferensen ”Översiktsplaner i kommunerna” på kommunhuset i Simrishamn den 23 jan 2012. Läs hennes anteckningar och tankar efter konferensen här!

Det kommunala självstyret och kommunernas rätt att planera för en god livsmiljö är en grundläggande del av det svenska demokratiska systemet. Med en aktuell och tydlig översiktsplan som är väl förankrad vinns respekt för kommunens målsättningar för hur kommunen t ex ska utveckla infrastruktur, bostadsbyggande, vattenförsörjning, se över miljörisker, energiförsörjning m.m.

Översiktsplanen ska vara aktuell, användbar, tydlig, visionär och konkret samt integrerad med omvärlden. Den ska kunna användas i det dagliga arbetet i kommunen och vara ett verktyg för kvinnor, män, flickor och pojkar i kommunen. Den kan med fördel även användas när man söker pengar för olika projekt. Även ett viktigt verktyg när det kommer till bostadsbyggandets mångfald.

Eftersom alla kommuner ska ha en översiktsplan så väljer en del mindre kommuner att se över den lite oftare än en gång/mandatperiod. Givetvis ska den ändras om felaktigheter upptäcks. I mindre kommuner är det en fördel att ha ett dokument, eftersom det kan vara svårt att få flera att gå parallellt med varandra. Det påtalades flera gånger vikten av breda lösningar över partigränserna, samarbete nämnderna emellan och givetvis med tjänstemännen/kvinnorna.

Förankringen med en översiktsplan hos kvinnor, män, flickor och pojkar i kommunen är otroligt viktigt. Brukligt är att ”utställningar” finns i kommunhus och bibliotek… kanske något man måste se över? Kommunens invånare brukar inte direkt rusa in till kommunhuset! Exempel togs upp såsom lokalpressen och även systembolaget!

Något som berör oss är de s.k. riksintressena. Här behöver kommunerna få en bättre dialog med staten om de statligt redovisade områdena som kallas just riksintressen. Kanske det även vore dags för staten att aktualisera sina riksintressen sas bl.a.

Länsstyrelsens roll togs upp eftersom flera kommuner tycker att ”länsstyrelsen bara säger nej”. Ett tips var att våga ta dialogen med dom!

Ingmarie Jacobsen, ersättare samhällsbyggnadsnämnden