Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-20

  • Inläggskategori:Rapport

Först upp kom förslaget om en upprustning av skolan i St Olof, vilket skulle innebära att förskolan flyttas från ”villan” till skolan. Även en utbyggnad av köket/matsalen/parkering/säkrare miljö/bussficka. Beroende på vad man ville ha så var prislappen något varierad (från 4,5-5,8 milj kr). Jag tyckte att allt ska ingå eftersom det är många barn i villan just nu som senare ska ner till skolan,
och att reparera ett så dåligt hus som villan knappast kan vara realistiskt.

På andra sida bordet sitter ju alliansen och exakt samma sak påpekades av moderaten…

Tydligen ska Robert Svensson utreda kostfrågan ang mat till både skolbarn och äldre (som ska vara klar i april). Men de som yttrade sig höll med om att det ska vara ett tillagningskök för ALLA. Enligt mina beräkningar så skulle kommunen ”tjäna” i hyresintäkter ca 3,5 milj kr på 10 år med detta förslag. Hela skolan blir dessutom bebodd, t o m slöjdsalen (socialtjänsten vill hyra in distriktssjuksköterskan där). Dessutom kan ju Medborgarhuset och villan säljas!

Jag frågade även ledamöterna om de besökt villan och sett bedrövelsen… en del hade tydligen det! Moderaten frågade även om det var möjligt att fortsätta bygga fler klassrum om det visade sig behövas, vilket jag tyckte var väldigt glädjande.

Eftersom kommunfullmäktige behandlade vår interpellation om tillgänglighet den 19/12, så tog jag upp det som framkommit där. Det visade sig ju att samhällsbyggnadsnämnden (SBN) haft pengar just för att förbättra tillgängligheten, men det hade på något konstigt sätt glömts bort när den personen som höll i detta blev sjukskriven. Det rör sig tydligen om 500 000 kr som ej rörts… Så min fråga blev ju om dessa pengar finns med i budgeten för nästa år (överskott ska ju inte följa med). Fick besked om att det är annorlunda nu, dessa pengar kan inte försvinna till något annat! Men jag tänker ha extra koll på det ändå…

Den ekonomiska rapporten för samhällsbyggnadsnämnden visar en förbättring på 700 000 kr sedan sist. Dessvärre går VA och avlopp minus. Prognosen visar på ett underskott för SBN, mycket beroende på ”slamsugningen” som blev mycket dyrare än beräknat.

Skillingeplanen, Borrbyplanen presenterades och föll i god jord.

Driften för Simrishamns småbåtshamn förlängdes med ett år istället för två, vilket jag tyckte var bra när det visat sig att delat ansvar som det är nu tydligen inte fungerat speciellt bra. Det känns som en långsiktig plan fattas…?

Jag trivdes verkligen och känner att mina funderingar togs på allvar av tjänstemännen/kvinnorna. Hyser stort hopp att även övriga i församlingen tar mig på allvar!

Ett gigantiskt steg för fru Jacobsen att ta, trodde aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle gilla detta… eller begripa särskilt mycket!

EN RIKTIGT GOD JUL TILL ER ALLA!

Vid pennan, vår nya ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden: Ingmarie Jacobsen