Rapport från Kommunfullmäktige 2011-12-19

  • Inläggskategori:Rapport

Kvällens hetaste debatt var onekligen interpellationsdebatten om nedläggningen av Oasen. Socialnämndens ordförande visade sin mest kantiga och trubbiga och maktfullkomliga sida och blev så upphetsad att han försade sig. I korthet var hans uppfattning att den verksamhet man bedrev på Oasen var mest att likna vid mysprat och målarkludd och nu när personalen där ändå snart skulle gå i pension var det dags att lägga ner. Verksamheten skulle inte överleva ett generationsskifte, menade han i ett inlägg som var genomsyrat av ett totalt förakt för både personal och de personer som söker hjälp där.

Att moderaterna i Simrishamn väljer att lägga ner en verksamhet som alltmer nyttjas av kvinnor som lever i vålds- och missbruksproblematik, samtidigt som Fredrik Reinfeldt i sitt jultal talar om vikten av att vi engagerar oss mer i just de frågorna, var lätt absurt.

Efter rätt hårda tomgångar i debatten, framförda av undertecknad och med instämmanden av ledamöter från S, V, KD och den socialliberala ”politiska vilden” Genet Göransson, gjorde Fi:s nya ledamot Lena Ivarsson ett konstruktivt inlägg som gick ut på att en mjukare övergång, med kunskapsöverföring till bl.a. psykiatrin, vore att föredra. Eftersom det kommer en motion från S om att på nytt överväga beslutet om stängning, försökte undertecknad anknyta till den möjligheten för Socialnämnden. Man skulle, utifrån motionen, kunna fånga frågan i flykten och ta upp en konstruktiv diskussion i nämnden. Ordföranden var obeveklig men jag tror att många andra ledamöter, från många olika partier, fick sig en tankeställare. Kanske kan Socialnämnden fånga upp detta på sitt första möte i januari?

Fi hade två andra interpellationer också. En om (bristen på) tillgänglighet och en om taxorna för Grand. När det gällde tillgängligheten var man (Anders Johnsson) i alla fall beredd att lyssna på våra konstruktiva förslag, bl.a. om en tillgänglighetsguide på hemsidan, men när det gäller Grand rätades inga frågetecken ut. Tvärtom blev de fler eftersom ordföranden i nämnden var förtegen om framtiden. Det ska tydligen komma ett nytt avtalsförslag till Kultur- och Fritidsnämnden så vi får fånga upp frågan där. Att salongen på Grand kommer att kosta för föreningarna står i alla fall helt klart. Trots alla partiers försäkringar om att så skulle det inte bli. Många har mycket på sitt samvete i denna fråga…

Vindkraftsplanen antogs. Österlenpartiet ville ha färre möjliga områden för framtida vindkraft, MP ville ha fler. Vi/Fi tyckte förslaget var välbalanserat så det var ju en intressant erfarenhet att befinna sig i mitten! En Energistrategi togs också, vilket betyder att det nu blir möjligt att uppdatera/utveckla bl.a. den energiplan som vi/Fi efterlyst tidigare i en motion.

Slutligen – Länsstyrelsen hade räknat färdigt så vi/Fi har fått nya ledamöter: Lena Ivarsson blir ordinarie och Irene Stenvatten och Camilla Backman blir nya ersättare. Tyvärr kunde ingen av dem (ersättarna) vara där så vi hade en ”tom” stol eftersom Lotta Rydell vakar över en sjuk mormor. Och för en gång skull så spelade det roll. Det gällde en omröstning om en anmärkning som några av revisorerna ville göra mot Kultur- och Fritidsnämnden. Det ville vi också. Tillsammans med några avhoppare från majoriteten skulle vi (oppositionen) ha vunnit voteringen. Nu blev det jämt och ordförandens moderata röst avgjorde till majoritetens fördel. Ingen livsavgörande fråga alltså…

Detta var inte allt (det delades ut miljöpris också och vi fick lyssna på fiolspelande ungdomar) men det viktigaste tror undertecknad som härmed önskar alla hemsidans läsare God Jul och ett Gott Nytt År genom att bjuda på ett tänkvärt  och inspirerande citat:

”Styrkan beror inte på den fysiska kapaciteten, den beror på den okuvliga viljan”
Mahatma Gandhi

Vid pennan: Gudrun Schyman