Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-13

  • Inläggskategori:Rapport

Föreningsbesök
Varje nämndsmöte gästas av en kultur- eller fritidsverksamhet som informerar om sin verksamhet. Senaste mötet gästades av representanter för Kivik Art Centre. Om du som läser detta representerar en förening eller annan verksamhet inom kultur eller fritid och gärna skulle vilja berätta om din verksamhet, så ta kontakt med nämndens ordförande Gunilla Aastrup på gunilla(at)aastrup.se!

Budget 2012
2012 års budget, nämndsmål och taxor för de lokaler och verksamheter nämnden ansvarar för klubbades. Vi i Fi valde, liksom övrig opposition (d.v.s. (S)), att inte delta i beslutet. Ambitionen är att till nästa år, när vi har satt oss bättre in i budgetarbetet och fått utbildning i s.k. “genderbudgeting”, lägga fram ett eget förslag på budget. Men kanske är det av intresse att se hur det förslag som klubbades av majoriteten ser ut.

Ramen för drift är 34 541 000 kr. De fördelas på följande sätt:
Föreningsbidragen, exkl. kulturbidraget 2 758 000 kr
Kulturbidraget 308 000 kr
Ungdomens Hus 2 859 000 kr
Biblioteken 10 175 000 kr
Idrottsplatser 82 000 kr
Sporthallar 4 960 000 kr
Campingplatser 356 000 kr
Samlingslokalerna 2 183 000 kr
Utomhusbaden 902 000 kr
Entreprenadavtalen 3 360 000 kr
Kulturminnesvaåd 234 000 kr
Österlens museum 2 536 000 kr

Investeringsramen ligger på 1 000 000 kr och ska gå till inventarier, nytt utlåningssystem på biblioteken s.k. RFID, tillgänglighetsanpassning på Gyllebobadet, motionsstråk, nya stolar i Valfisken och en bassänglift. Thatʼs it!

Det är svårt att utan vare sig könsuppdelad statistik eller ordentliga styrdokument, som kultur- och fritidspolitisk vision, mål och handlingsplan, att veta hur budgeten borde se ut. Men på förslag av oss i Fi klubbades det att nämnden under nästa år har som målsättning att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program, revidera bidragsbestämmelserna och identifiera relevanta områden för könsuppdelad statistik.

Taxorna är oförändrade vilket innebär att registrerade föreningar får låna alla de lokaler nämnden ansvarar för gratis! Det innefattar t.ex. Valfisken, Brunnsparkens scen, medborgarhus och skolors aulor och sporthallar.

Kulturpris och föreningsledarstipendie
Nämnden beslutade utan större diskussioner och oenigheter att ge kulturpriset till Jan Jönsson som leder orkestrar och sånggrupper för ungdomar inom LSS-verksamheten och till Elcie Jönsson som är bandbokare i föreningen Jazz på Österlen.

Föreningsledarstipendiet gick till Ann Jakobsson som är verksam i föreningen Fritidsgården Borrby-Skillinge.

Den statistiska jämställdheten ser ut på följande sätt: Kulturpriset har tidigare delats ut till 40 män och 17 kvinnor och föreningsledarstipendiet har tidigare delats ut till 31 män och 6 kvinnor…

Vid pennan: Charlotte Elm Ravn, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden