Rapport från Feministiskt initiativs besök på Österlens Kraft 2011-10-21

  • Inläggskategori:Rapport

Fredagen den 21/10 besökte några från Fi Österlens Kraft i Simrishamn, jag ska kort berätta om detta.

Österlens Kraft ekonomiska förening startade 1922 i Vitaby då några jordbrukare bestämde sig för att se till sitt elbehov.

Inga avkastningsbehov finns (p g a att det är en ekonomisk förening). Allt överskott går till förbättringar. Medlem kan vem som helst bli som tillhör (bor inom detta) nätområdet. Kostnaden är av engångskaraktär och lika stor för alla 1500kr. Omsättningen är 140 miljoner/år och de har 17 mycket engagerade anställda (vilket märktes).

Eftersom vi i Sverige inte kan välja fritt bland dem som tillhandahåller nätet för el, utan bara kan välja det företag som säljer el,  (de som har nätet, infrastrukturen, är oftast de stora kanonerna som Sydkraft, EON, Vattenfall) så känns det ju extra viktigt att få ta del av ÖK:s information om den ekonomiska föreningen de bildat för så många år sedan!

Kanske tack vare den mycket lokala förankringen så borde ju Österlens Kraft ha en stark förankring hos de styrande i kommunen tycker man. Men det är väl här som en del saker havererar.

Fjärrvärme är ju helt outstanding när det gäller värme till bostaden, så då har man svårt att greppa just detta faktum att kommunen i vissa fall VÄLJER BORT eller investerar i annat såsom luft/värmepump, fast fjärrvärme finns eller ligger inom en acceptabel radie (eller i en del fall redan i huset).

Österlens Kraft efterfrågar även en bättre dialog med kommunen när det gäller sådana saker som fjärrvärme, byte av armatur i lyktstolpar, fiberkabel mm. (Helt enkelt en översiktsplan som nu äntligen är på väg…)

Viktigt att t ex utbyggnaden av VA/avlopp i kommunen görs med fiberkabel på samma gång, så man slipper gräva en gång till.

På agendan inför framtiden finns förhoppning om ett bättre samarbete med kommunen som på sikt kan göra skillnad när det gäller vår elförbrukning och att energi effektivisera för framtiden och det borde ju prioriteras mer än vad som gjorts tidigare. Vi fick dessutom flera exempel på lite konstiga installationer när det gäller de kommunala inrättningarna, men det får vi nog återkomma till (bl a i samhällsbyggnadsnämnden).

En utredning har även gjorts av elnätsansvarige Andy Karlsson på Österlens Kraft. I denna utredning tas det upp sådant som t ex vilka stolpar som behöver bytas, vilken typ av belysning som bör inskaffas  i samarbete med kommunen så att man inte behöver gräva mer än en gång.

Utredningen har skickats till stadsträdgårdsmästaren i kommunen. Detta bör man ha som underlag när en ny energiplan ska sättas ihop.

Vid pennan Ingmarie Jacobsen

Österlens Krafts hemsida: http://www.osterlenskraft.se/