Rapport från träff med referensgruppen till det kommunala Handikapprådet 2011-10-17

  • Inläggskategori:Rapport

Inbjudan till träffen hade skickades till samtliga ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden, men bara två fanns representerade (Fi och S).

Det som framgick klart och tydligt var att referensgruppen upplever sin situation som om ingen lyssnar, ingen bryr sig, ingen vet något, ingenting händer på kommunen! De har skickat skrivelser till den politiska majoriteten utan att fått svar. De har varit på möte utan att ens fått protokoll.

Ett ”talande” exempel var när jag fick höra om den så kallade ÅSNETRAPPAN vid Netto som referensgruppen försökt fått ett räcke till i åtta år! Referensgruppen finns heller inte på kommunens hemsida.

Det finns till och med de som inte ens vågar engagera sig/eller lämna hemmet för att de inte litar på att färdtjänsten ska dyka upp!

När torget skulle rustas upp så blev dom tillfrågade först efter att sittbänkarna beställts, vilket resulterade i att vi nu har bänkar som är väldigt svåra att ta sig upp ifrån om man inte är fullt funktionell!

Det märkliga i detta är att just referensgruppen gjort allt rätt, uppvaktat politiker, ordnat möten, tagit fram lösningar på egen hand (eftersom de har kunskapen). En enorm kunskap, livserfarenhet som vill göra skillnad för tillgängligheten i kommunen har helt enkelt ignorerats!

Det finns beslut på ett samverksråd för funktionshindrade, men det kom fram först efter att jag (och sedan en reporter) tagit kontakt med en tjänsteman på kommunen… Inte ens de berörda i referensgruppen visste om det! Dessutom finns tydligen inte handikappsrådgivaren alls kvar i kommunen, han arbetar nu 100% i en annan kommun.

Detta tillvägagångssätt från kommunens sida är utan tvekan diskriminering på högsta nivå, och det krävs åtgärder!

Feministiskt initiativ kommer att, utifrån tillgänglighetspolicyn, skriva en motion där vi kräver att kommunen lever upp till sina förväntningar.

För att bli mer insatt har undertecknad även även anmält mitt intresse till en s k tillgänglighetspromenad för att få en bättre bild av bänkar, grusgångar och annat i kommunen. Kanske något som fler borde göra?!

Vid pennan: Ingmarie Jacobsen