Medlemsmöte med Feministiskt initiativ Österlen

  • Inläggskategori:Evenemang

Varmt välkomna till medlemsmöte med Feministiskt initiativ Österlen
Söndagen den 21 augusti kl. 15.00-18.00

Folkhemmet (precis bredvid kyrkan – mitt i byn)
Kyrkoplan, Östra Hoby

Förslag till dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Rapport från Almedalen
5. Rapport från Pride
6. Studiecirkeln
7. Planering Fika med F! i Borrby söndagen den 18 september
8. Planering av ev. ledamötsträff och utvärdering
9. Planering av budgetworkshops
10. Kommande verksamhetsbesök
11. Rapport från våra ledamöter
12. Redovisning föreningens ekonomi
13. Övriga frågor
14. Nästa medlemsmöte torsdagen den 22 september kl. 18.00 (plats?)
15. Mötet avslutas

För mer information kontakta: osterlen(at)feministisktinitiativ.se