Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående omställningen av fiskenäring i Simrishamn, 2011-05-20

Utvecklingen inom fiskenäringen går idag alltmer i riktning mot en ökning av fiske med större trålare. Det kustnära fisket får överlevnadssvårigheter i alla led. Samtidigt är det kustnära fisket en väsentlig näring för att kunna koppla ihop förädling med miljökrav (land och sjö) och med nya säljkanaler och turism.

Det kustnära fisket är därför av stort behov av utveckling. Dessvärre finns en allmän bild av att fisket i Simrishamn ”ska klara sig självt”. Kommunens andra näring och Sveriges första fiskehamn ses oftare som ett problem (miljöpåverkan, överfiske) än en tillgång.

För att kunna undvika en allvarlig kris – att det kustnära fisket slås ut – och för att kunna förändra – utveckla kopplingarna till miljöproblematiken och forskning – är det angeläget att kommunfullmäktige får en så exakt analys av näringen som möjligt.

Vi behöver ett konkret underlag för att kunna se:
• Hur en omställning kan göras för ett kustnära fiske
• Genom omställning på strategisk samt organisatorisk nivå ge kunskaper och skapa medvetenhet för att påverka positioner och attityder som idag bidrar till utvecklingshinder för näringen både vad avser kompetens –försörjning lönsamhet och jämställdhetsintegrering
•  Att det behövs utbildningsmöjligheter utifrån ett likabehandlingsperspektiv för att bredda rekryteringen och kunskaperna i fiskenäringen

Vi yrkar för att Kommunstyrelsen snarast får i uppdrag att få fram en fiskenäringsplan och kunna ge fullmäktige underlag för en tydlig fiskenäringsstrategi och ge Sydkustens Fiskeområde klara förslag till åtgärder.

 

Jacques Öhlund
Feministiskt initiativ
Maj 2011

 

Läs motionen i pdf-format här.