Förslag till Kultur- och fritidsnämnden angående Galleri Valfisken (framtida verksamheter), 2011-05-18

I nämndens sammanträdesprotokoll daterat 2011-04-14 står att läsa att ärendet Galleri Valfisken (framtida verksamheter) återremitterades till kultur- och fritidsförvaltningen för omformulering av utställningskriterierna. I och med det vill vi här delge nämndens ledamöter vår uppfattning om i vilken form den konstnärliga verksamheten skulle kunna ta plats i Galleri Valfisken, att diskutera och ta ställning till vid nästa nämndsmöte den 18/5 2011.

Eftersom det i nuläget inte finns något ekonomiskt utrymme att driva en konsthall, med en intendent som kan göra ett kvalificerat urval och ersättningar enligt MU-avtalet*, anser vi att rummet Galleri Valfisken ska öppnas upp för alla medborgare i Simrishamns kommun att genomföra konst- och kulturprojekt öppna för allmänheten på samma premisser som i dag gäller registrerade föreningar, dvs. först till kvarn.

Våra erfarenheter av liknande projekt som byggt på samma idé, är att denna öppenhet kan leda till ett mycket varierat, brett och överraskande kulturutbud med en blandning av professionella kulturutövare och amatörer. Vår gemensamma erfarenhet är också att ett rum tillgängligt på detta generösa sätt utgör en betydelsefull möjlighet för kulturutövare både att nå ut med färdiga arbeten och att pröva nya idéer.

Vi menar att dessa kriterier mer skulle vara i linje med nämndens fullmäktigemål:

– Skapa långsiktiga förutsättningar för att olika och nya kulturella uttryck och fritidsformer ska komma till stånd.

– Främja ett rikt, varierat och levande kultur- och fritidsliv i kommunen.

Få det skulle innebära:

– En bredare konstsyn, som även omfattar konsthantverk, performance, musik, film, teater och dans m.m.

– Att även ungdomar, elever på Österlenskolan för konst och design och andra som ännu inte har hunnit etablera sig, har möjlighet att visa vad de kan och får erfarenheter av att möta en publik.

Vi menar också att detta vore i linje med kommunens ungdomspolitiska handlingsprogram vars syfte bl.a. är:

– Att garantera ungdomar inflytande över sin vardag och över samhällsutvecklingen.

– Att i Simrishamns framtida visionsarbete öppna för, lyfta fram och ta tillvara ungdomars kraft, kreativitet, nyfikenhet, engagemang och idéer.

– Att ungdomar ska trivas i Simrishamn.

Detta skulle även innebära mindre arbete för förvaltningen, då urvalsprocessen för vem som ska få lov att använda rummet blir mindre omfattande.

 

Charlotte Elm Ravn & Camilla Backman
Feministiskt initiativ
2011-05-18

 

Bifogar exempel från Kulturums projekt Zimmer Frei under juli 2009.

*MU står för medverkans- och utställningsersättning och är en ekonomisk ersättning till konstnären för att visa sitt verk, som han eller hon äger, i en utställning. Det statliga ramavtalet som trädde i kraft 1 januari 2009 ger konstnären ett erkännande och ekonomisk ersättning utifrån sin arbetsinsats i samband med en utställning. Avtalet har blivit normerande för hela bildkonstscenen. www.mukampanjen.se

I den regionala handlingsplanen för Skåne 2011-2012, som även Simrishamns kommun står bakom, om jag har förstått saken rätt, står att läsa ett av de kulturpolitiskt prioriterade områdena är att förbättra villkoren för konstnärligt skapande bl.a. genom att verka för att MU-avtalet tillämpas i större utsträckning.

 

Läs förslaget i pdf-format här.

 


 

 

Bilaga: PROGRAM FÖR PROJEKTET ZIMMER FREI 1-31 JULI 2009

1-5 juli Sofie Sweger och Fredrik Sweger håller en workshop om arv, identitet och transformering.
1-4 juli kl. 10-14
Välkommen att delta!
Ingen anmälan
Drop in
5 juli
Öppet hus/presentation
kl. 15–19

6-8 juli Saga Bitkover-Norman säljer kvalitetspocket.
6 juli kl. 11-20
7-8 juli 16-19

11 juli GIVE ME YOUR SOUND! med duon Trapets.kl. 13-18 Ljudinsamling.
”Bär du ett särskilt ljud inom dig? Eller har du något ljud som du brukar göra med rösten ”a capella” och som känns som just ditt eget ljud, eller fascineras du av ett kroppsljud som bara kommer ur dig? – Kom och ge oss ditt ljud! Avtala tid genom att maila: f.konrad@telia.com”
kl. 20 Konsert/ljudinstallation.

12 juli kl. 14-18 Reading med Ia Gustafsson, skådespelare,  Felicia Konrad, röstperformer och Charlotte Elm Ravn, dockspelare som läser monologer skrivna av Felicia Konrad.

13-14 juli  Thomas Wallner och Julia Falkman har bjudit in Leif Holmstrand, Bo Cavefors och Carl-Mikael Lundberg.
13-14 juli 12-18 utställning
14 juli kl.14 & 17 performance och uppläsning av Leif Holmstrand och Bo Cavefors.

16-20 juli Rose-Marie Fristedt visar textila bilder och hantverk och spelar positivspel tillsammans med Hans Westberg.17 juli kl. 15-19, positivspel kl. 15 & 17
18 juli kl. 14-19, positivspel kl. 14, 16 &18
19 juli kl. 12-16, positivspel kl. 12 & 14

21-23 juli kl. 12-18 Mats Nilsson och Helena Östergren bjuder in till LILLA SJUKHUSET och TILLSTÅNDSBYRÅN (Alla får tillstånd).
21-22 juli kl. 12-18 LILLA SJUKHUSET. Kom och boka en timmes sängplats och omsorg! Ingen avgift, dock endast 12 platser.
23 juli kl. 12-18 TILLSTÅNDSBYRÅN (Alla får tillstånd). Alla slag av tillstånd behandlas och beviljas. Ingen tidsbokning – drop in.

24-26 juli Utställningen PATRIK ANDERSSON av Martin Svansjö och musikföreställningen NÄR SVEN BLEV LÄMNAD ENSAM av och med Stina Sturesson och Martin Karlqvist, musiker.
Utställningen öppnas på fredagen 24 juli kl.19 och håller öppet lördag 10-22 och söndag 10-18.
Föreställningen spelas 24 juli kl. 18 och 25 juli kl. 19. FRI ENTRÉ. Boka plats på 0766-444471!

27-31 juli PALLA LYSSNA med Herman Müntzing
Improvisationsmusikern Herman Müntzing ordnar en konsert… nej, en performance… nej, ett tillstånd… nej, en ljudinstallation… eller något annat.
28 juli kl. 19
30 juli kl. 24
FRI ENTRÉ. Tag gärna med egen kudde/madrass/filt.
28-31 juli kl. 10-12 Öppet förmiddags-jam. DROP IN
Tag med ditt instrument/din röst och kom! Det är öppet för vem som helst att delta oavsett ålder och erfarenhet.