Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående rätten till heltid, 2011-03-21

Rätten till heltid ett måste för en modern arbetsgivare. Kommuner som vill vara förebilder, föregångare och attraktiva arbetsgivare måste kunna erbjuda sina anställda heltidsarbete. Ska vi få människor att vilja flytta hit måste vi kunna erbjuda fasta anställningar med löner att leva på, oavsett kön.

Lönediskriminering, olika värderingar av erfarenheter och kompetens och särskilda arbetsområden där mångfald lyser med sin frånvaro, betyder att det i verkligheten ännu finns stora skillnader mellan män och kvinnors förutsättningar att kunna planera livet, nå uppsatta mål och förverkliga sina drömmar.

Simrishamns kommun behöver bli en modern och framtidsinriktad arbetsgivare. Som ett led i det arbetet är det dags att införa rätten till heltid, med möjlighet till deltid.

Utöver att rätten till heltid är ett viktigt steg på vägen till jämställdhet gynnar det även tillväxten. Studier visar t.ex. att EU:s totala tillväxt skulle kunna öka med 25-30 procent om kvinnors sysselsättningsgrad skulle stiga till samma nivå som männens.

Kommunen är en stor arbetsgivare och har ett särskilt ansvar att ligga i framkant när det gäller att utvecklas som arbetsgivare, med bra villkor och god arbetsmiljö för de anställda. Det är en förutsättning för att klara konkurrensen i framtiden och för att kunna locka medarbetare som kan säkerställa hög kvalitet i verksamheterna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås fullmäktige besluta
att anställda i Simrishamns kommun ska erbjudas heltid, med deltid som en möjlighet.

 

Simrishamn den 21 mars 2011
Gudrun Schyman
Fullmäktige- och KS-ledamot för Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.