Rapport från Kommunstyrelsen 2011-02-09

  • Inläggskategori:Rapport

Det var ett långt möte denna gång med flera informationspunkter i inledningen där också allmänheten är välkommen. Förslag till Vindkraftsplan i kommunen föredrogs av Anna Thott (samhällsbyggnadschef). Det är en gedigen och mycket välgenomarbetad plan som kommer finnas för utställning mellan 20/6-22/8. Ta gärna en titt på den och fundera igenom om ni tycker det finns något i den som vi ska ta upp.

En punkt handlade om Borderland eller “Gränslandet” som är en festival helt utan artister. Deltagarna skapar själva innehållet. Det är några personer som kallar sig The Story Lab som vill ha en sådan festival, helst på Haväng, i sista veckan av juli. Det handlar om att förverkliga sina drömmar i det formatet, lite som rollspel. Kopplat ska också finnas ett on-line baserat verktyg för kollektivt strävande mot drömmarnas mål… Det lät mycket spännande och vi hoppas de kan hitta någon bra plats att vara på.

En annan informationspunkt handlade om varudistributionen inom kommunens verksamheter. Kommunen har sagt ja till att ta upp diskussioner kring ett sätt att sköta distribuerandet av varor på ett mer samordnat sätt med avseende på trafik och fordon. Detta låter mycket bra för miljön och kanske också för minskandet av trafikmängden i tätorterna.

Själva kommunstyrelsesammanträdet präglades av två punkter; den ena var frågan om datumändring av mötestiderna. Helt skandalöst och maktfullkomligt att agera på det sättet. Efter lång diskussion, där Fi reagerade mycket starkt, beslöts det dock så att tre av mötena i KS under våren får ändrade datum, vilket inte gör det möjligt för Gudrun att delta vid alla och blir mycket besvärligt för båda oss två vid ett tillfälle. Alltså ska nu 25 personer rätta in sina kalendrar efter en person som dessutom har ersättare att ta till. Ett av det nya datumen är dessutom den 8 mars!!

En annan punkt som krävde lång mangling var den förestående budgetprocessen inför kommande år. Majoriteten ville besluta om en mer administrativt styrd process, där vi i oppositionen inte kunde se annat än att det skulle innebära sämre möjligheter för politiken att påverka förloppet. Beslut gick till majoritetens fördel.

Stina Gustafsson