Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-15

  • Inläggskategori:Rapport

I torsdags gjorde Fi debut i Kultur- och fritidsnämnden, med mig som ordinarie ledamot och Camilla Backman som ersättare. Det var onekligen en aning pirrigt, för att inte säga prestationsångestladdat, att representera ett politiskt parti och att vara med och fatta beslut i kommunalpolitiska frågor. Dessutom har jag som kulturarbetare i denna kommun höga ambitioner när det gäller nämndens ansvarsområde och jag vet vilka förväntningar och förhoppningar som finns bland andra kulturarbetare. Men jäklar vilken kick ändå! Leve demokratin, säger min hjärna till mig om och om igen så här dagen efter.

Det hela startade med ett förmöte i bibliotekets Sagorum (låter som en tanke) med oppositionspartierna – idel socialdemokrater och en vänsterpartist. Camilla och jag blev mycket vänligt och hjälpsamt bemötta och fick mycket gehör för våra tankar och kommentarer. Därefter var det dags att sitta i ett riktigt sammanträdesrum, med övriga partier och förvaltningens personal, samt cheferna för Österlenmuseet och Bénka-dí, Ungdomens Hus.

Mötet inleddes med de lovande orden, som ungefär lät: Det är kulturen som gör vår kommun så attraktiv! Den fråga som diskuterades mest och som vi i Fi uttalade oss mest om, var huruvida man ska säkra att biografen/teaterlokalen Grand, som alldeles nyligen överlåtits av kommunen till det privata företaget AV-kompaniet, fortsätter att vara tillgänglig för kommunens registrerade föreningar på samma villkor som kommunens lokaler. Detta ansågs som en mycket besvärlig fråga och man ville i alla fall från förvaltningens sida gärna släppa taget med ursäkten att nu är det ju privat och vi kan inget göra. Och det fanns till en början absolut inte utrymme i budgeten för ytterligare kompensationer osv. Men med gemensamma krafter, Fi och S, så visade det sig till slut att det fanns det visst och förvaltningen fick till sist i uppdrag att arbeta vidare på saken. Det kändes faktiskt som en riktigt bra början på vår närvaro i denna nämnd!

Nu några dagar efter mötet har hjärnan processat och en av tankarna som förstärktes efter mötet är:

Eftersom alla verka så eniga om att kulturen är så värdefull för vår kommun, så är det en skam att driftsbudgeten för allmän kulturverksamhet är ynka 556 000 kr medans allmän fritidsverksamhet t.ex. har 8 776 000 kr att röra sig med! Denna snedfördelning inom nämnden känns som en jämställdhetsfråga. Både för att man anar att det betyder att pojkar och män tilldelas fler resurser än kvinnor och för att kulturen generellt är feminint kodad i vårt samhälle och sporten, som står för största delen av fritidsfrågorna, har ett manligt genus. Det tål att undersökas närmare…

Vid pennan Charlotte Elm Ravn