Rapport från Kommunfullmäktige 2010-12-20

  • Inläggskategori:Rapport

Ledamöterna äntrar sorlande salen. Ordföranden höjer klubban medan åhörare och ersättare studerar handlingar.

Upprop. Justerare och tider fastställs.

Simrishamns kommuns miljöpris 2010 delades ut till ”Trädgården som livsrum”.

Birgitta Larsson (fp) avsade sig sin plats i fullmäktige.

Tre medborgarförslag behandlades:

1. Det begärdes att kommunen ska avhärda dricksvattnet centralt bl.a. av miljöskäl. M föreslog att lämna till Samhällsbyggnadsnämnden, S föreslog att det skulle vara en fullmäktigefråga. 30-19 till S och F! efter votering.

2. Tillgängligheten för handikappade i kommunen kritiserades; trottoarkanter, toaletter, bad, kyrkor m.m. Det beslöts att lämna ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för översyn och sen tillbaka till fullmäktige.

3. Det föreslogs att göra Simrishamn till Fair Trade City genom att låta Fair Tradeprincipen påverka vid kommunala inköp. F! yrkade genom Charlotte Rydell för. Det uppdrogs åt kommunstyrelsen att undersöka detta.

Ett förslag om att göra det möjligt för pensionärer att få parboende på ålderdomshem flyttades till nästa fullmäktige i februari.

Planförslag i Vik. F! föreslog genom Jacques Öhlund att noggrannare undersöka risken för hotade arter och att återremittera ärendet. Alliansen röstade igenom planförslaget med 23 – 15.

Bifall till det föreslagna hyreskontraktet till Godsmagasinet.

Tillgänglighetsförslag bifölls men det konstaterades att det finns kvar att göra.

Planförslaget till Buhres Fisk bifölls.

Kommunens borgensåtagande för Simrishamnsbostäder AB och Simrishamns Industrifastigheter AB bifölls.

Kommunens taxor för att hyra ut till registrerade föreningar diskuterades och det konstaterades att en viss oordning gällde beroende på vilken nämnd man hyrde av, samma lokal kunde betinga vitt skilda priser. Ärendet återremitterades med hopp om enhetliga taxor till nästa möte. Innevarande taxor gäller tills dess.

Så kvällens huvudnummer: organisationsformen. F! yrkade på att behålla den gamla organisationen utökad med ett jämställdhetsråd bestående av sju ordinarie och sju ersättare, allt med målet att bli Sveriges mest jämställda kommun. Stefan Lamme (M) pratade om linjeorganisation och drog en historia från verkliga livet/en skröna om den lovande kvinnliga medicinforskaren han hade träffat på en konferens. Efter att hon hade stigit i graderna hade hennes tjänsterum blivit allt smutsigare. När hon frågade städerskan (obs en kvinna) hade hon svarat: ”Du som är kvinna kan minsann städa själv!”. Denna overifierade historia skulle bevisa att kvinnor minsann kunde vara elaka mot kvinnor och därmed behövdes Lamme logiskt inget jämställdhetsråd. Med pompöst vetenskaplig stämma lyckades han därmed platta till sig själv. Gudrun Schyman var flitig debattör och plockade många poäng och Britten Dehlin berättade om barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsprojekt ”Aha – jämställdhet är allas ansvar.”

F! med anhängare förlorade voteringen 21 – 28 både om organisationen och jämställdhetsrådet. S och F! reserverade sig i båda fallen.

Mats Karlsson yrkade på fler fullmäktigeberedningar över blockgränserna vilket bifölls.

Diskussion om förslag till arvoden följde där Gudrun Schyman menade att Österlenpartiet skulle kunna sälja sin morsa i förhandlingar. Förslaget togs med F!s stöd.

Därefter valdes representanterna till alla nämnder. Med smärre ändringar togs de inlämnade förslagen.

Summa summarum: Alla F!s representanter talade, en stark kväll där debatten om jämställdhetsråd förhoppningsvis har sått ett frö.

Vid detta protokoll satt Mikael Kozak.

Det stod även om mötet i Ystads Allehanda. Läs här.

Och vår ledamot Jacques Öhlund blev intervjuad i radio P4. Lyssna här.