Rapport från Kommunfullmäktige 2010-12-06

Kommunfullmäktige i Simrishamn har ägt rum, en vecka efter utsatt tid på grund av snöovädret. Budgeten behandlades och för första gången fanns det möjlighet att debattera. Läs en av våra ledamöters reflektioner:

Mötet präglades av diskussion kring budget, taxor och jämställdhetsplanen. Gudrun och Fi satte ner foten på mötet. Gudrun tog strid kring flera frågor. Oppositionen redogjorde för vårt budgetförslag och Gudrun i synnerhet för jämställdhetsstrategen mm. Fi tryckte mycket på kommunens skyldighet att agera i enlighet med deklarationen den skrivit på. Gudrun ville ha svar på flera frågor kring hanterandet i frågan men fick inga svar som betydde något. Fi synliggjorde maktstrukturen på sittande möte genom att Gudrun ställde frågan på mötet om hur många män det sitter i presidiet och på ledande kommunala befattningar. Inga svar dock…

Majoritetens budget röstades igenom. Efter en hel del förvirring kring förslaget kring taxor inom kultur -och fritidsnämnden fick frågan återemitteras. Gudrun hade ett finger med i den debatten också genom att konstatera att förslaget till taxor innebär att en förening kan ha möte i bassängen på Korsavadshallen, utan kostnad!

När vi kom in på jämställdhetsplanen som majoriteten ville klubba var Fi och Gudrun riktigt på hugget. Sittande möte fick en rejäl dos info kring hur man måste angripa jämställdhetsarbetet. Det blev dock ingen som helst debatt, då majoriteten valde att tiga som muren (av rädsla eller okunskap…). Efter votering resulterade det hela dock i att jämställdhetsplanen återremitterades för ytterligare beredning! En första seger!!
Det genomfördes flera voteringar och alla utom en slutade 28-21 för majoriteten.

Vid pennan: Stina Gustafsson

Läs även artikeln i Ystads Allehanda.

Eller lyssna på Studio Ett’s reportage och intervju.

Stäng meny