Informationsmöte tisdag 26 oktober

  • Inläggskategori:Evenemang

Sugen på kommunpolitiskt arbete?

Vi ska tillsätta folk i både fullmäktige och nämnder; barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Vi tänker oss att ha ordinarie och ersättare närvarande på varje möte men också ha en referensgrupp knutna till dessa två personer.

Låter det intressant? Är du nyfiken?

Bra, kom då på vårt möte kl. 18.00 tisdagen den 26 oktober i stora sessionssalen i rådhuset (kommunhuset på Stortorget) så rätar vi ut alla frågetecken tillsammans!

Då får vi en introduktion till hur arbetet i kommunstyrelsen, fullmäktige och nämnderna går till och förhåller sig till varandra tillsammans med Einar Nilsson, kommunledningskontorets administrativa ledare. Samt en översikt av kommunens budgetarbete med kommunens ekonomichef Peter Andersson.

Därefter redogör vi för hur det ser ut i förhandlingsläget med de andra partierna och avslutar med att stämma av intresset för vem som kan tänka sig att sitta i styrelser och nämnder.

Det finns en viss risk att det blir ett långt möte, så vi får kompensera med kaffe och kaka!